Raziskovalci centra pri svojem delu obravnavajo najaktualnejše raziskovalne probleme na področju družboslovne metodologije, statistike in informatike.

Področja delovanja Centra za metodologijo in informatiko:
  1. Merjenje socialnih omrežij
  2. Analiza omrežij
  3. Nove tehnologije in zbiranje podatkov
  4. Merjenje in pojasnjevanje fenomenov informacijske družbe
  5. Matematični modeli v družboslovju
  6. Pravni, ekonomski, družbeni in informacijski vidiki zbiranja in obdelave podatkov