Vrednostenje raziskovalcev in spol SICRIS

Iz baze SICRIS smo pobrali dotane podatke o raziskovalcih…

Podatki o letu in področju (diploma, magisterij, doktorat)

podatki_raziskovalci_SICRIS1

spremenljivke

 • “id” -cobiss id
 • “spol”
 • “diploma_naziv”
 • “diploma_leto”
 • “diploma_disc”
 • “diploma_inst”
 • “magisterij_naziv”
 • “magisterij_leto”
 • “magisterij_disc”
 • “magisterij_inst”
 • “doktorat_naziv”
 •  “doktorat_leto”
 • “doktorat_disc”
 • “doktorat_inst”

Podatki o sicris vrednotenju

podatki_raziskovalci_SICRIS_tocke

spremenljivke

 • “id” -cobiss id
 • A1: Upoštevane Sicris (COBISS) točke
 • A’:  Zelo kvalitetni dosežki (A’)
 • A”:  Izjemni dosežki (A”)
 • A2 : normirano število čistih citatov v zadnjih 10 letih
 • CI10:  število čistih citatov znanstvenih del v zadnjih 10 letih
 • Najodm. delo
 • h-indeks
 • Norm. h-indeks
 • A_1:  A1 – Sicris točke (max=5) (končna normirana ocena)
 • A_2:  A2 – Normirano število čistih citatov (max=10) (končna normirana ocena)
 • A_3:  A3 – Sredstva drugih uporabnikov (max=10) (končna normirana ocena)
 • A_4:  A4 – Izjemni dosežki pri znanstveni odličnosti (max=2) (končna normirana ocena)
 • A : seštevek zgornjih 4ih

Struktura sodelovanja

SestanekSkupine2014

 

Na enak način kot smo pripravili strukturo sodelovanja za revijo Q in Q je tu struktura sodelovanja za vse discipline in ločeno za vseh 6 ved. Grafi temeljijo na uteženih vrednostih glede na prispevek (1/število avtorjev prispevka).

Datoteke:

Struktura sodelovanja po vedah:
Struktura sodelovanja po disciplinah:
Združevanje v skupine – priprava na članek:

Not a bug but a feature…

Pokazala se je težava s podatki o letu objave. Nekateri zapisi v XML datotekah nimajo podatka o letu objave, kljub temu, da ta podatek v bazi COBISS obstaja. Pri tem gre očitno za sistemsko odločitev o tem kaj bo vključeno v XML zapis in kaj ne. Tudi sicer je velikokrat leto objave zavedeno opisno in ne kot letnica (npr: januar 1990, 15. 5.2005)

Primer bibliografske enote (COBISS ID = 1748268) avtorja s šifro raziskovalca “00147”:

  <BiblioEntry bno="20" type="monograph">
   <AuthorGroup>
    <Author responsibility="alternative">
  <FirstName>Franc</FirstName>
  <SurName>Bavec</SurName>
  <Code>05085</Code>
  <CodeOrg>3-209</CodeOrg>
  <Contrib>avtor</Contrib>
    </Author>
....
    <Author responsibility="alternative">
  <FirstName>Mario</FirstName>
  <SurName>Lešnik</SurName>
  <Code>13492</Code>
  <CodeOrg>3-209</CodeOrg>
  <Contrib>avtor</Contrib>
    </Author>
   </AuthorGroup>
   <Title>Poročilo o delu v letu 2000 in program dela za leto 
2001</Title>
   <TitleISBD>Poročilo o delu v letu 2000 in program dela za leto 2001 / 
Vodja: Franc Bavec ; sodelavci: Andrej Šušek, Silva Mlakar-Grobelnik, 
Manfred Jakop</TitleISBD>
   <Publisher>
    <Address>Maribor</Address>
    <PublisherName>Fakulteta za kmetijstvo</PublisherName>
   </Publisher>
   <PublisherISBD>Maribor : Fakulteta za kmetijstvo</PublisherISBD>
   <Country code="svn"/>
   <PhysicalAttributes>
    <Extent>1 zv. loč pag.</Extent>
    <Dim>30 cm</Dim>
   </PhysicalAttributes>
   <Descriptors lang="slv">Tehnološki centri /poročila</Descriptors>
   <UDK>633</UDK>
   <ClassNumber code="udc">633+635</ClassNumber>
   <Typology id="2.12">končno poročilo o rezultatih raziskav</Typology>
   <COBISS co="SI" id="1748268">
   
http://izums1.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=1748268</COBISS>

   <Evaluation cat="SU (S)" points="0.17" authno="16"/>
  </BiblioEntry>

Parsanje informacij o letu objave iz spleta:


leto<-readLines("http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=1748268")
leto<-leto[which(gregexpr("<tr><th scope=\"row\" valign=\"top\">Leto</th><td>",leto)>0)]
leto<-as.numeric(gsub("</td></tr>","",gsub("<tr><th scope=\"row\" valign=\"top\">Leto</th><td>","",leto)))

Odpravljanje napak v datotekah XML

Gre za napake, zaradi katerih se zatakne XML parser (uporabljam paket XML v R-u). Pomembno: Iste napake so bile prisotne tudi v prejšnji verziji podatkov, tako da gre najbrž za sistemske probleme oz probleme z vnosom.

Napaka 1:

Opis napake:
Pojavlja se stalna napaka kjer manjka uvoden Tag <SeriesInfoISBD>. Ker napaka vedno sledi “</SeriesInfo>******” , kjer so * vsebina pokvarjenega zapisa , closing tag </SeriesInfoISBD> enostavno pobrišemo.
R-koda:
txt[which(gregexpr("</SeriesInfo>....",txt)!=-1)+1]<-""

Datoteke:
“bib211_00249.xml” “bib211_00956.xml” “bib211_00962.xml” “bib211_04628.xml”
“bib211_09085.xml” “bib211_10720.xml” “bib211_00300.xml” “bib211_01927.xml”
“bib211_02895.xml” “bib211_03707.xml” “bib211_04121.xml” “bib211_08504.xml”
“bib211_09593.xml” “bib211_09975.xml” “bib211_15069.xml”

Napaka 2: 

Opis napake:
#xmlParseCharRef: invalid xmlChar value 0

R-koda:
txt<-gsub("(&#x....)č","\\1;",txt) #uporabljen je regexpression substitute (zamenjamo č s podpičjem ; )

Datoteke:
“bib211_00582.xml” “bib211_01859.xml” “bib211_05958.xml” “bib211_07560.xml”
“bib211_10180.xml” “bib211_11517.xml” “bib211_19277.xml”

Napaka 3: 

Opis napake:
#xmlParseCharRef: invalid xmlChar value 0

R-koda:
txt<-gsub("&#61566,","",txt)

Datoteke:
“bib211_05008.xml” “bib211_05098.xml” “bib211_10412.xml” “bib211_07914.xml”
“bib211_18302.xml”

Napaka 4:

Opis napake:
Prelom vrstice znotraj “taga”

R-koda:
txt<-paste(txt, sep="", collapse="\n");txt<-gsub("\n","",txt)

Datoteke:
“bib211_01119.xml” “bib211_07625.xml” “bib211_03370.xml”

Napaka 5:

Opis napake:
#PCDATA invalid Char value 11

R-koda:
txt<-gsub("\v","",txt)

Datoteke:
[1] “bib211_00736.xml” “bib211_00986.xml” “bib211_04423.xml” “bib211_07254.xml”
[5] “bib211_08137.xml” “bib211_02565.xml” “bib211_15299.xml” “bib211_03480.xml”

Napaka 6:

Opis napake:
Dva neprimerna znaka (vedno nastopata v paru): #PCDATA invalid Char value 15, #PCDATA invalid Char value 16

R-koda:
txt<-gsub("\017","",txt)
txt<-gsub("\020","",txt)

Datoteke:
“bib211_05614.xml” “bib211_04001.xml” “bib211_10038.xml” “bib211_05320.xml” “bib211_11222.xml” “bib211_07469.xml”

Napaka 7:

Opis napake:
Dva neprimerna znaka (vedno nastopata v paru): #PCDATA invalid Char value 17, #PCDATA invalid Char value 18

R-koda:
txt<-gsub("\021","",txt)
txt<-gsub("\022","",txt)

Datoteke:
“bib211_04001.xml” “bib211_05320.xml” “bib211_07469.xml” “bib211_10038.xml” “bib211_11222.xml”

Napaka 8:

Še trije posebni primeri (Spet “/SeriesInfo” problem samo v malo drugačnih kombinacijah)

R-koda:
txt<-gsub("</SeriesInfo>C4-0568","</SeriesInfo>",txt)
txt[which(gregexpr("</SeriesInfo>....",txt)!=-1)+1]<-""

Datoteka:
“bib211_00936.xml”

R-koda:
txt[which(gregexpr("<SeriesInfoISBD>SBK ; LVIII-31",txt)!=-1)-1]<-""

Datoteki:
“bib211_05156.xml” “bib211_08487.xml”