Struktura sodelovanja

SestanekSkupine2014

 

Na enak način kot smo pripravili strukturo sodelovanja za revijo Q in Q je tu struktura sodelovanja za vse discipline in ločeno za vseh 6 ved. Grafi temeljijo na uteženih vrednostih glede na prispevek (1/število avtorjev prispevka).

Datoteke:

Struktura sodelovanja po vedah:
Struktura sodelovanja po disciplinah:
Združevanje v skupine – priprava na članek: