Bibliografija

Članki:

FERLIGOJ, Anuška, KRONEGGER, Luka. Clustering of attribute and/or relational data. Metodološki zvezki. [Tiskana izd.], 2009, vol. 6, no. 2, str. 135-153, ilustr. http://mrvar.fdv.uni-lj.si/pub/mz/mz6.1/ferligoj.pdf. [COBISS.SI-ID 28666973]

MALI, Franc, FERLIGOJ, Anuška, KRONEGGER, Luka. Co-authorship trends and collaboration patterns in the Slovenian sociological community. Corvinus j. sociol. soc. policy, 2010, vol. 1, no. 2, str. 29-50. http://cjssp.uni-corvinus.hu/index.php/cjssp/article/view/24. [COBISS.SI-ID 30087517]

KRONEGGER, Luka, FERLIGOJ, Anuška, DOREIAN, Patrick. On the dynamics of national scientific systems. Qual. quant., Avg. 2011, vol. 45, no. 5, str. 989-1015, graf. prikazi, doi: 10.1007/s11135-011-9484-3. [COBISS.SI-ID 30291037]

DOREIAN, Patrick, FERLIGOJ, Anuška, KRONEGGER, Luka. On the dynamics of national scientific systems : a reply. Qual. quant., Avg. 2011, vol. 45, no. 5, str. 1025-1029, doi: 10.1007/s11135-011-9487-0. [COBISS.SI-ID 30291293]

KRONEGGER, Luka, MALI, Franc, FERLIGOJ, Anuška, DOREIAN, Patrick. Collaboration structures in Slovenian scientific communities. Scientometrics, 2012, vol. 90, no. 2, str. 631-647, tabele, graf. prikazi, doi: 10.1007/s11192-011-0493-8. [COBISS.SI-ID 30657885]

CHINCHILLA-RODRÍGUEZ, Zaida, FERLIGOJ, Anuška, MIGUEL, Sandra, KRONEGGER, Luka, MOYA-ANEGÓN, Félix de. Blockmodeling of co-authorship networks in library and information science in Argentina : a case study. Scientometrics, 2012, 19 str., tabele, graf. prikazi, doi: 10.1007/s11192-012-0794-6. [COBISS.SI-ID 31397725]

MALI, Franc. Razvoj družbenih študij znanosti in tehnologije. Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, mar.-apr. 2013, letn. 50, št. 2, str. 297-316, 455-456. [COBISS.SI-ID 31981917]

MALI, Franc. Why an unbiased external R&D evaluation system is important for the progress of social sciences : the case of a small social science community. Social sciences, ISSN 2076-0760, Dec. 2013, vol. 2, iss. 4, str. 284-297. http://www.mdpi.com/2076-0760/2/4/284/pdf, doi: 10.3390/socsci2040284. [COBISS.SI-ID 32379229]

GROBOLJŠEK, Blanka, FERLIGOJ, Anuška, MALI, Franc, KRONEGGER, Luka, IGLIČ, Hajdeja. The role and significance of scientific collaboration for the new emerging sciences : the case of Slovenia. Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, sep.-okt. 2014, letn. 51, št. 5, str. 866-885, 998-999. http://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/tip/tip_05_2014_groboljsek_idr.pdf?sfvrsn=2. [COBISS.SI-ID 32989021]

KRONEGGER, Luka, MALI, Franc, FERLIGOJ, Anuška, DOREIAN, Patrick. Classifying scientific disciplines in Slovenia : a study of the evolution of collaboration structures. Journal of the Association for Information Science and Technology, ISSN 2330-1635, 2015, vol. 66, iss. 2, str. 321-339, ilustr., doi: 10.1002/asi.23171. [COBISS.SI-ID 32693853]

FERLIGOJ, Anuška, KRONEGGER, Luka, MALI, Franc, SNIJDERS, T. A. B., DOREIAN, Patrick. Scientific collaboration dynamics in a national scientific system. Scientometrics, ISSN 0138-9130, 2015, vol. 104, no. 3, str. 987-1012, ilustr., doi: 10.1007/s11192-015-1585-7. [COBISS.SI-ID 33292637]

CUGMAS, Marjan, FERLIGOJ, Anuška, KRONEGGER, Luka. The stability of co-authorship structures. Scientometrics, ISSN 0138-9130, 2015, 24 str. http://link.springer.com/article/10.1007/s11192-015-1790-4, doi: 10.1007/s11192-015-1790-4. [COBISS.SI-ID 33687901], [JCR, SNIP]

MALI, Franc, PUSTOVRH, Toni, PLATINOVŠEK, Rok, KRONEGGER, Luka, FERLIGOJ, Anuška. The effects of funding and co-authorship on research performance in a small scientific community. Science & public policy, ISSN 0302-3427. [Print ed.], 2016, 11 str. http://spp.oxfordjournals.org/content/early/2016/09/29/scipol.scw076.full.pdf+html, doi: 10.1093/scipol/scw076. [COBISS.SI-ID 34302813], [JCR, SNIP]

Deli monografij:

MALI, Franc, KRONEGGER, Luka, DOREIAN, Patrick, FERLIGOJ, Anuška. Dynamic scientific co-authorship networks. V: SCHARNHORST, Andrea (ur.), BÖRNER, Katy (ur.), BESSELAAR, Peter van den (ur.). Models of science dynamics : encounters between complexity theory and information sciences, (Springer complexity), (Understanding complex systems). Heidelberg … [etc.]: Springer, cop. 2012, str. 195-232, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 31116125]

GROBOLJŠEK, Blanka, MALI, Franc, FERLIGOJ, Anuška, KRONEGGER, Luka. Career aspects of Slovenian researchers’ collaboration practices. V: PRPIĆ, Katarina (ur.). (Re)searching scientific careers. St. Petersburg: Institute for the History of Science and Technology [etc.], 2014, str. 197-224, ilustr. [COBISS.SI-ID 32856413]

Monografije:

BATAGELJ, Vladimir, DOREIAN, Patrick, FERLIGOJ, Anuška, KEJŽAR, Nataša. Understanding large temporal networks and spatial networks : exploration, pattern searching, visualization and network evolution, (Wiley series in computational and quantitative social science, 2). Chichester: John Wiley & Sons, 2014. XIV, 450 str., graf. prikazi, zvd. ISBN 978-0-470-71452-2. http://catalogimages.wiley.com/images/db/jimages/9780470714522.jpg. [COBISS.SI-ID 31563993]

Doktorska in magistrska dela:

KRONEGGER, Luka. Dinamika omrežij soavtorstev slovenskih raziskovalcev : doktorska disertacija. Ljubljana: [L. Kronegger], 2011. 237 str., ilustr., tabele. http://dk.fdv.uni-lj.si/doktorska_dela/pdfs/dr_kronegger-luka.PDF. [COBISS.SI-ID 256044288]

GROBOLJŠEK, Blanka. Odnos med znanostjo in javnostjo v sodobni družbi : doktorska disertacija. Ljubljana: [B. Groboljšek], 2012. 203 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/doktorska_dela/pdfs/dr_groboljsek-blanka.PDF. [COBISS.SI-ID 31606365]

CUGMAS, Marjan. Stabilnost so-avtorskih [!] bločnih modelov : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Cugmas], 2015. XII, 78 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=73442. [COBISS.SI-ID 11097172]

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja