Raziskovalna skupina 0582-008

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

Center za metodologijo in informatiko


Kategorizacija po metodologiji ARRS - družboslovje (2011-2016)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A
19074 Dr. Petrič Gregor 670.80 376.25 441.59 449.59 272 0.45 54 17 4 5 0 1.04 0 0 2.63 4.98 1.04 8.65
36383 Atanasova Sara 84.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.22 0 0 0.22
37184 Cugmas Marjan 134.23 44.97 44.97 84.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.48 0 0 0.48
02465 Dr. Ferligoj Anuška 1036.96 240.92 357.24 380.83 2764 0.86 447 72 12 25 0 0.40 0 0 3.42 10.00 0.40 13.82
10156 Jug Janez 23.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.06 0 0 0.06
16367 Dr. Kogovšek Tina 463.49 57.82 202.92 185.87 743 0.20 121 28 5 10 0 0 0 0 1.54 10.00 0 11.54
37996 Dr. Korenini Bojan 179.95 0 82.78 82.78 4 0.07 1 1 1 1 0 0 0 0 0.60 0.14 0 0.74
28074 Dr. Kronegger Luka 319.78 135.55 259.66 259.66 205 1.00 49 16 4 6 0 0 0 0 1.28 4.42 0 5.70
29058 Kuferšin Pušnik Vika 18.60 0 6.76 6.76 1 0.30 3 3 1 1 0 0 0 0 0.05 0.32 0 0.37
23827 Dr. Lobe Bojana 117.60 0 56.67 56.67 26 0 5 5 1 1 0.25 0.29 0 0 0.39 0.43 0.54 1.36
13767 Dr. Mrvar Andrej 372.37 117.42 169.76 189.76 1868 0.86 270 69 9 13 0 0 0 0 1.31 10.00 0 11.31
19505 Dr. Škulj Damjan 609.23 0 335.86 427.79 106 0.43 73 23 5 5 0 0 0 0.02 2.13 2.20 0.02 4.35
27576 Dr. Žiberna Aleš 426.47 134.89 297.73 297.73 237 0.26 48 29 3 5 0 0 0 0 1.63 4.21 0 5.84
Skupaj 4457.30 1107.82 2255.94 2422.41 5177 0.48 915 72 17 35 0.25 1.73 0 0.02 15.74 46.70 2.00 64.44Število bibliografskih enot Citati WoS Citati Scopus
(1) 1A1 1A2 1A3 1A4 1B 1C 1D Z NK A'' A' A1/2 TC CI CIAu NC TC CI CIAu NC
1.01 25 11 6 24 0 3 1 70 2 14 36 37 120 93 44.52 359 174 126 56.85 501
1.02 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(2) 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 2H Z NK A'' A' A1/2
2.01 2 4 0 6 0 2 2 6
2.18 0 0
2.24 0 0 0 0 0
2.22 0 0 0 0 0
ur. 1 8 9
2.20 0 0 0
(3) 3A 1A1 1A2 1A3 1A4 1B 3B 3C 3D Z NK A'' A' A1/2 TC CI CIAu NC TC CI CIAu NC
1.16 0 0 0 0 0 0 13 3 1 17 0 0 13 13 0 0 0 0 6 5 2.50 20
(4) 4C 4D Z NK TC CI CIAu NC TC CI CIAu NC
1.06 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.08 4 6 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0
SU TC CI CIAu NC TC CI CIAu NC
Str.d. 294 0 0 0 0 1 1 0.50 1
Z S A'' A' A1/2 TC CI CIAu NC TC CI CIAu NC
SKUPAJ 115 299 16 51 56 120 93 44.52 359 181 132 59.85 522


Število točk
(1) 1A1 1A2 1A3 1A4 1B 1C 1D Z NK A'' A' A1/2
1.01 1737.00 390.94 129.36 672.31 0 30.00 20.00 2979.61 7.50 1041.16 2041.78 2140.26
1.02 0 0 0 0 0 45.00 0 45.00 0 0 0 0
1.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(2) 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G  2H Z NK A'' A' A1/2
2.01 66.67 68.00 0 134.67 0 66.67 66.67 134.67
2.18 0 0
2.24 0 0 0 0 0
2.22 0 0 0 0 0
ur. 80.00 660.00 740.00
2.20 0 0 0
(3) 3A 1A1 1A2 1A3 1A4 1B 3B 3C 3D Z NK A'' A' A1/2
1.16 0 0 0 0 0 0 147.50 33.33 5.00 185.83 0 0 147.50 147.50
(4) 4C 4D Z NK
1.06 0 6.67 6.67 0
1.08 56.25 63.61 119.86 4.58
SU
Str.d. 550.40
Z S A'' A' A1/2
SKUPAJ 4211.64 562.48 1107.82 2255.95 2422.42
Upoštevane točke (družboslovje): 4514.12 3951.64 562.48 1107.82 2255.95 2422.42


Kvantitativne ocene
A1 - objave Točke Ocena
Upoštevane točke 4514.12 4.00
A'' - izjemni dosežki 1107.82 0.74
A' - zelo kvalitetni dosežki 2255.95 1.00
A1/2 - pomembni dosežki 2422.42 1.00
Ocena A1 6.74
A2 - citiranost Podatki Ocena
NC10 - normirano število čistih citatov v zadnjih 10 letih (2006-2016) 5177 10.00
Faktor vpliva člankov 1/5(Nc/Nč) v zadnjih 5 letih (2011-2016) 0.48
Nč - število znanstvenih člankov, objavljenih v zadnjih 5 letih 72
Nc - število citatov, ki jih je Nč člankov prejelo v zadnjih 5 letih v bazi Scopus 174
Ocena A2 10.00
CI10 - število čistih citatov znanstvenih del v zadnjih 10 letih (2006-2016) 915
CImax - najodmevnejše delo v zadnjih 10 letih (2006-2016) 72
h-indeks v zadnjih 10 letih (2006-2016) 17
Nh-indeks - normirani h-indeks v zadnjih 10 letih (2006-2016) 35
A3 - sredstva izven ARRS (za obdobje 2011-2015) Ocena
A32 - sredstva po pogodbah z gospodarstvom 0.25
A31 - sredstva mednarodnih projektov 1.73
A33 - sredstva drugih ministrstev 0
A34 - druga sredstva 0
A35 - druga gospodarska sredstva 0.02
Ocena A3 2.00
A - skupna ocena Ocena
Ocena A = A1 + A2 + A3 18.74


Legenda:
Metodologija ARRS: Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
Vir bibliografskih podatkov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI
       
1A1:1A4 - znanstveni članki v revijah, ki jih indeksira SCI Expanded, SSCI, Scopus (d) ali Scopus (h) (glede na faktor vpliva JCR oz. SNIP)
1B - znanstveni članki v revijah, ki jih indeksira A&HCI ali Scopus
1C - znanstveni članki v revijah, ki jih indeksira druga mednarodna bibliografska baza podatkov (MBP) s seznama agencije
1D - znanstveni članki v drugih znanstvenih revijah s seznama agencije
2A - znanstvene monografije (2.01) s številom strani nad 50, izdane pri mednarodnih založbah s seznama agencije ali pri kateri koli drugi založbi, če je monografija s področja humanistike in se vrednotenje izvaja za humanistiko
2B - znanstvene monografije (2.01) s številom strani nad 50, ki ne ustrezajo kriterijem iz kategorije 2A
2C - znanstvene monografije - brošure (2.01) s številom strani med 20 in 50 ali znanstveni zemljevidi
2D - raziskovalni ali dokumentarni filmi, zvočni ali video posnetki (2.18)
2E - patenti (2.24), podeljeni pri uradu, ki opravlja popoln preizkus patentne prijave (v ZDA, Kanadi, na Japonskem, v Avstraliji, J. Koreji, na Norveškem, v Turčiji, Rusiji, Kitajski, Indiji, Mehiki, JAR, Braziliji, evropski patentni urad") ali nova rastlinska sorta ali živalska pasma (2.22)
2F - urednik revije 1A,1B (glavni urednik, odgovorni urednik, glavni in odgovorni urednik, predsednik uredniškega sveta) ali monografije (2.01 A)
2G - urednik revije 1A,1B (urednik, gostujoči urednik, urednik področja, član uredniškega odbora, itd.)
2H - zaključna znanstvena zbirka podatkov (2.20) s seznama agencije
3A - obsežni znanstveni sestavki ali poglavja (nad 50 str.) v znanstvenih monografijah (2.01A, 2.06), izdana pri mednarodnih založbah s sezanama agencije
3B - samostojni znanstveni sestavki ali poglavja v znanstvenih monografijah (2.01A, 2.06), izdana pri mednarodnih založbah s sezanama agencije
3C - samostojni znanstveni sestavki ali poglavja v znanstvenih monografijah (2.01B, 2.06), izdanih pri drugih založbah
3D - samostojni znanstveni sestavki ali poglavja v drugih monografskih publikacijah
4C - znanstveni prispevki v zbornikih recenziranih znanstvenih prispevkov z mednarodne ali tuje konference (2.31)
4D - znanstveni prispevki v zbornikih recenziranih znanstvenih prispevkov z domače konference (2.32)
NK - nekategorizirana znanstvena dela
SU - dela, ki štejejo za strokovno uspešnost
TC - skupno število citatov za članke v izpisu, ki so povezani z WoS ali Scopus
CI - število čistih citatov, izračunanih na podlagi člankov v COBIB.SI, ki so povezani z WoS ali Scopus (pojasnilo)
CIAu - število čistih citatov deljeno s številom avtorjev:
NC - normirano število čistih citatov: število čistih citatov v WoS ali Scopus deljeno s srednjim faktorjem vpliva JCR področja (x), na podlagi katerega se vrednoti objavljeno delo ter pomnoženo s faktorjem 4, če je revija uvrščena v SSCI, AHCI, Scopus (d) ali Scopus(h)
Najodm. delo - število čistih citatov najbolj citiranega dela v zadnjih desetih letih
h-indeks - število člankov, ki so bili citirani najmanj h-krat (avtocitati niso upoštevani) v zadnjih desetih letih
Norm. h-indeks - število člankov z najmanj h-številom normiranih citatov (avtocitati niso upoštevani) v zadnjih desetih letih
Z - točke znanstvene uspešnosti
S - točke strokovne uspešnosti
      
! Pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti so upoštevane točke Z v celoti. Temu so prištete točke strokovne uspešnosti S, vendar le v tolikšni meri, da njihova vsota ne preseže 15% skupnega števila točk.
! Pri preverjanju pogoja za vodjo projekta se upošteva celotna znanstvena uspešnost ZČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PETROVČIČ, Andraž, PETRIČ, Gregor, LOZAR MANFREDA, Katja. The effect of email invitation elements on response rate in a web survey within an online community. Computers in human behavior, ISSN 0747-5632. [Print ed.], Mar. 2016, vol. 56, str. 320-329, ilustr. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563215302405, doi: 10.1016/j.chb.2015.11.025. [COBISS.SI-ID 33758045], [JCR, SNIP, WoS do 29. 2. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 8. 1. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SSCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 53.84, št. avtorjev: 1/3

2. DOREIAN, Patrick, MRVAR, Andrej. Identifying fragments in networks for structural balance and tracking the levels of balance over time. Connections, ISSN 0226-1766, 2016, vol. 35, iss. 2, str. 6-18, ilustr. http://www.insna.org/connections/v35/v35_2_1.html. [COBISS.SI-ID 33963357]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 15, št. avtorjev: 1/2

3. PREZELJ, Iztok, KOPAČ, Erik, ŽIBERNA, Aleš, KOLAK, Anja, GRIZOLD, Anton. Quantitative monitoring of military transformation in the period 1992-2010 : do the protagonists of transformation really change more than other countries?. Defence studies, ISSN 1470-2436, Mar. 2016, vol. 16, no. 1, str. 20-46, graf. prikazi, doi: 10.1080/14702436.2016.1146079. [COBISS.SI-ID 33904733], [SNIP, Scopus do 14. 3. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
kategorija: 1A3 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), MBP; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 12.31, št. avtorjev: 1/5

4. DYKSTRA, Pearl Annette, PETRIČ, Gregor, PLATINOVŠEK, Rok, KOGOVŠEK, Tina, HLEBEC, Valentina, et al. Social network indices in the Generations and Gender Survey : an appraisal. Demographic research, ISSN 2363-7064. [Online ed.], 2016, vol. 34, art. 35, str. 995-1036, ilustr. http://www.demographic-research.org/volumes/vol34/35/34-35.pdf, doi: 10.4054/DemRes.2016.34.35. [COBISS.SI-ID 34058333], [JCR, SNIP]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SSCI, MBP; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 30.67, št. avtorjev: 2/7

5. ŠKULJ, Damjan. Random walks on graphs with interval weights and precise marginals. International journal of approximate reasoning, ISSN 0888-613X. [Print ed.], Jun. 2016, vol. 73, str. 76-86, ilustr. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0888613X16300184, doi: 10.1016/j.ijar.2016.02.008. [COBISS.SI-ID 33938781], [JCR, SNIP, WoS do 6. 6. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 11. 4. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICN
točke: 108.39, št. avtorjev: 1/1

6. SKELA-SAVIČ, Brigita, PESJAK, Katja, LOBE, Bojana. Evidence-based practice among nurses in Slovenian hospitals : a national survey. International nursing review, ISSN 1466-7657, Mar. 2016, vol. 63, iss. 1, str. 122-131. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/inr.12233/abstract, doi: 10.1111/inr.12233. [COBISS.SI-ID 33803357], [JCR, SNIP, WoS do 4. 4. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 14. 3. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
kategorija: 1A2 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SSCI, SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 26.67, št. avtorjev: 1/3

7. KORENINI, Bojan. What do Hinkle's impgrid data really say about laddering?. Personal construct theory and practice, ISSN 1613-5091, 2016, vol. 13, str. 13-49, ilustr. http://www.pcp-net.org/journal/pctp16/korenini16.pdf. [COBISS.SI-ID 33837661]
kategorija: 1D (Z); uvrstitev: druge revije; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 20, št. avtorjev: 1/1

8. CUGMAS, Marjan, FERLIGOJ, Anuška, KRONEGGER, Luka. The stability of co-authorship structures. Scientometrics, ISSN 0138-9130, 2016, vol. 106, no. 1, str. 163-186, ilustr. http://link.springer.com/article/10.1007/s11192-015-1790-4, doi: 10.1007/s11192-015-1790-4. [COBISS.SI-ID 33687901], [JCR, SNIP, WoS do 8. 2. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 17. 2. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: SSCI, SCI, Scopus (d), Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 134.91, št. avtorjev: 3/3

9. STARC, Gregor, KOVAČ, Marjeta, STREL, Janko, BUČAR PAJEK, Maja, GOLJA, Petra, ROBIČ, Tatjana, ZDEŠAR KOTNIK, Katja, KOBAL GRUM, Darja, FILIPČIČ, Tjaša, SORIĆ, Maroje, MIŠIGOJ-DURAKOVIĆ, Marjeta, ŠAJBER, Dorica, LESKOŠEK, Bojan, ULAGA, Maja, PINTER, Stanislav, HADŽIĆ, Vedran, ZALETEL, Petra, ZALETEL-KRAGELJ, Lijana, DJOMBA, Janet Klara, JURIČIČ, Mojca, KUKEC, Andreja, PUŠNIK, Vika, GABRIJELČIČ BLENKUŠ, Mojca, GREGORIČ, Matej, FAJDIGA TURK, Vida, PAJEK, Jernej, KOLAR, Edvard, JURAK, Gregor. The ACDSi 2014 - a decennial study on adolescents´ somatic, motor, psychosocial development and healthy lifestyle : study protocol. Anthropological notebooks, ISSN 1408-032X. [Tiskana izd.], 2015, year 21, no. 3, str. 107-123. http://www.drustvo-antropologov.si/AN/PDF/2015_3/Anthropological_Notebooks_XXI_3_Starc.pdf. [COBISS.SI-ID 3714895], [JCR, SNIP, WoS do 14. 5. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 14. 5. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
kategorija: 1A2 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SSCI, MBP; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 6.76, št. avtorjev: 1/28

10. ŠKULJ, Damjan. Efficient computation of the bounds of continuous time imprecise Markov chains. Applied mathematics and computation, ISSN 0096-3003. [Print ed.], 2015, vol. 250, str. 165-180, doi: 10.1016/j.amc.2014.10.092. [COBISS.SI-ID 33283165], [JCR, SNIP, WoS do 2. 7. 2016: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 2. 5. 2016: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICN
točke: 111.82, št. avtorjev: 1/1

11. MRVAR, Andrej. Uporaba nekaterih metod analize omrežij v rodoslovju. Drevesa, ISSN 1318-6221. [Tiskana izd.], jun. 2015, letn. 22, št. 1, str. 4-10, ilustr. [COBISS.SI-ID 33418845]
kategorija: 1NK (S); tipologijo je verificiral OSICD
točke: 5, št. avtorjev: 1/1

12. HVALIČ TOUZERY, Simona, LOBE, Bojana. Attitudes towards e-learning among Slovenian nursing students : the case of the Faculty of Health Care Jesenice. IMPACT journal, Sep. 2015, iss. 1, 15 str. http://www.impactjournal.eu/index. php/en/2-uncategorised/7-attitudes-towards-e-learning-among-slovenian-nursing-students-the-case-of-the-faculty-of-health-care-jesenice. [COBISS.SI-ID 84602113]
kategorija: 1NK (S); tipologijo je verificiral OSICD
točke: 2.5, št. avtorjev: 1/2

13. PREZELJ, Iztok, KOPAČ, Erik, VUGA BERŠNAK, Janja, ŽIBERNA, Aleš, KOLAK, Anja, GRIZOLD, Anton. Military transformation as perceived by experts. The journal of slavic military studies, ISSN 1556-3006, 2015, vol. 28, iss. 1, str. 23-47, graf. prikazi. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13518046.2015.998120#abstract, doi: 10.1080/13518046.2015.998120. [COBISS.SI-ID 33256029], [SNIP, Scopus do 2. 4. 2016: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
kategorija: 1A2 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), MBP; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 14.58, št. avtorjev: 1/6

14. DOREIAN, Patrick, MRVAR, Andrej. Structural balance and signed international relations. Journal of social structure, ISSN 1529-1227, 2015, vol. 16, ilustr. http://www.cmu.edu/joss/content/articles/volume16/DoreianMrvar.pdf. [COBISS.SI-ID 33384541], [SNIP, Scopus do 2. 2. 2016: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00, normirano št. čistih citatov (NC): 8]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), MBP; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 26.68, št. avtorjev: 1/2

15. KRONEGGER, Luka, MALI, Franc, FERLIGOJ, Anuška, DOREIAN, Patrick. Classifying scientific disciplines in Slovenia : a study of the evolution of collaboration structures. Journal of the Association for Information Science and Technology, ISSN 2330-1635, 2015, vol. 66, iss. 2, str. 321-339, ilustr., doi: 10.1002/asi.23171. [COBISS.SI-ID 32693853], [JCR, WoS do 2. 3. 2016: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 18. 2. 2016: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SSCI, SCI, Scopus (d), Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 60.75, št. avtorjev: 2/4

16. FERLIGOJ, Anuška. How to improve statistical literacy?. Metodološki zvezki, ISSN 1854-0023. [Tiskana izd.], 2015, vol. 12, no. 1, str. 1-10. http://www.stat-d.si/mz/mz12.12/Ferligoj2015.pdf. [COBISS.SI-ID 33789021], [SNIP]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), Scopus; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 42.86, št. avtorjev: 1/1

17. PREZELJ, Iztok, KOPAČ, Erik, ŽIBERNA, Aleš, KOLAK, Anja, GRIZOLD, Anton. Evolutionary reality of the revolution in military affairs : results of a comparative study. Revista românæa de ştiinţe politice, ISSN 1582-456X, Win. 2015, vol. 15, no. 2, str. 4-34, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 33882717], [JCR, SNIP]
kategorija: 1A2 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SSCI, MBP; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 16.06, št. avtorjev: 1/5

18. FERLIGOJ, Anuška, KRONEGGER, Luka, MALI, Franc, SNIJDERS, T. A. B., DOREIAN, Patrick. Scientific collaboration dynamics in a national scientific system. Scientometrics, ISSN 0138-9130, 2015, vol. 104, no. 3, str. 987-1012, ilustr., doi: 10.1007/s11192-015-1585-7. [COBISS.SI-ID 33292637], [JCR, SNIP, WoS do 2. 3. 2016: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 2. 7. 2016: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.80, normirano št. čistih citatov (NC): 8]
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: SSCI, SCI, Scopus (d), Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 53.96, št. avtorjev: 2/5

19. KOGOVŠEK, Tina, BERNIK, Ivan, ŠVAB, Alenka, KUHAR, Roman. The social organization of university students' first heterosexual intercourse in Slovenia. Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, jul.-avg. 2015, letn. 52, št. 4, str. 759-776, 815-816. [COBISS.SI-ID 33474909], [SNIP, Scopus do 16. 6. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), MBP; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 12.06, št. avtorjev: 1/4

20. PETRIČ, Gregor, ROGELJ, Ajda, PETROVČIČ, Andraž, DREMELJ, Polona. Opolnomočenje v spletnih podpornih skupinah za ljudi s težavami v duševnem zdravju : vloga podpornega komuniciranja in motivov za uporabo. Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, sep.-okt. 2015, letn. 52, št. 5, str. 865-885, 1004, tabele. [COBISS.SI-ID 33623133], [SNIP, Scopus do 17. 6. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), MBP; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 12.06, št. avtorjev: 1/4

21. CUGMAS, Marjan, ŽIBERNA, Aleš. Iskanje ciljnih segmentov za ozaveščanje o depresiji s pomočjo odločitvenih dreves. Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, sep.-okt. 2015, letn. 52, št. 5, str. 886-906, 1004-1005, ilustr. [COBISS.SI-ID 33623645], [SNIP, Scopus do 17. 6. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), MBP; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 48.25, št. avtorjev: 2/2

22. RIHOUX, Benoît, LOBE, Bojana. The case-orientedness of qualitative comparative analysis (QCA) : glass half-empty or half-full?. Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, nov.-dec. 2015, letn. 52, št. 6, str. 1039-1055, 1244-1245. [COBISS.SI-ID 33784157], [SNIP, Scopus do 18. 6. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), MBP; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 24.12, št. avtorjev: 1/2

23. PETRIČ, Gregor, ATANASOVA, Sara. Spoštljivost v deliberaciji : konceptualni premisleki, alternativna operacionalizacija in empirična validacija. Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, nov.-dec. 2015, letn. 52, št. 6, str. 1143-1166, 1247. [COBISS.SI-ID 33787229], [SNIP, Scopus do 18. 6. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), MBP; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 48.25, št. avtorjev: 2/2

24. PETROVČIČ, Andraž, PETRIČ, Gregor. Differences in intrapersonal and interactional empowerment between lurkers and posters in health-related online support communities. Computers in human behavior, ISSN 0747-5632. [Print ed.], 2014, vol. 34, str. 39-48, tabele. http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2014.01.008, doi: 10.1016/j.chb.2014.01.008. [COBISS.SI-ID 32550237], [JCR, SNIP, WoS do 3. 4. 2016: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00, normirano št. čistih citatov (NC): 8, Scopus do 17. 6. 2016: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.50, normirano št. čistih citatov (NC): 6]
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SSCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 80.77, št. avtorjev: 1/2

25. PETRIČ, Gregor. Perceived quality of conversations in online communities : conceptual framework, scale development, and empirical validation. Cyberpsychology, behavior and social networking, ISSN 2152-2715, 2014, vol. 17, no. 2, str. 82-90, ilustr., doi: 10.1089/cyber.2012.0483. [COBISS.SI-ID 32641117], [JCR, SNIP, WoS do 3. 2. 2016: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00, normirano št. čistih citatov (NC): 2, Scopus do 3. 5. 2016: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00, normirano št. čistih citatov (NC): 2]
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SSCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 125.79, št. avtorjev: 1/1

26. PETRIČ, Gregor, PETROVČIČ, Andraž. Individual and collective empowerment in online communities : the mediating role of communicative interaction in web forums. The Information society, ISSN 0197-2243, 2014, vol. 30, no. 3, str. 184-199, tabele, graf. prikazi, doi: 10.1080/01972243.2014.896683. [COBISS.SI-ID 32683357], [JCR, SNIP, WoS do 2. 7. 2015: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50, normirano št. čistih citatov (NC): 4, Scopus do 3. 7. 2016: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.50, normirano št. čistih citatov (NC): 20]
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SSCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 75.04, št. avtorjev: 1/2

27. FORTUIN, Janna, ŽIBERNA, Aleš, et al. Ethnic preferences in friendships and casual contacts between majority and minority children in the Netherlands. International journal of intercultural relations, ISSN 0147-1767. [Print ed.], Jul. 2014, vol. 41, str. 57-65, graf. prikazi. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147176714000546#, doi: 10.1016/j.ijintrel.2014.05.005. [COBISS.SI-ID 32836957], [JCR, SNIP, WoS do 4. 11. 2014: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 3. 7. 2016: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.25, normirano št. čistih citatov (NC): 5]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SSCI, MBP; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 27.94, št. avtorjev: 1/4

28. KORENINI, Bojan. Consistent laddering : a new approach to laddering technique. Journal of constructivist psychology, ISSN 1072-0537, 2014, vol. 27, no. 4, str. 317-328, ilustr., doi: 10.1080/10720537.2013.852074. [COBISS.SI-ID 33152605], [JCR, SNIP, WoS do 10. 2. 2015: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
kategorija: 1A2 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SSCI, MBP; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 82.78, št. avtorjev: 1/1

29. DOREIAN, Patrick, MRVAR, Andrej. Testing two theories for generating signed networks using real data. Metodološki zvezki, ISSN 1854-0023. [Tiskana izd.], 2014, vol. 11, no. 1, str. 31-63, ilustr. http://stat-d.si/mz/mz11.1/Doreian2014.pdf. [COBISS.SI-ID 32974685], [SNIP, Scopus do 3. 2. 2016: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00, normirano št. čistih citatov (NC): 8]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), Scopus; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 21.43, št. avtorjev: 1/2

30. LEKIĆ, Ksenija, KONEC JURIČIČ, Nuša, TRATNJEK, Petra, CUGMAS, Marjan, KUKOVIČ, Darja, JEREB, Borut. Anonymous : the problems, dilemmas and desires of Slovenian adolescents in online counselling = Anonimno : problemi, dileme in hrepenenja slovenskih mladostnikov v spletni svetovalnici. Obzornik zdravstvene nege, ISSN 1318-2951, 2014, letn. 48, št. 2, str. 78-87, ilustr., doi: 10.14528/snr.2014.48.2.17. [COBISS.SI-ID 520084761]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tipologijo je verificiral OSICM
točke: 5, št. avtorjev: 1/6

31. PETRIČ, Gregor, PETROVČIČ, Andraž. Elements of the management of norms and their effects on the sense of virtual community. Online information review, ISSN 1468-4527, 2014, vol. 38, no. 3, str. 436-454, tabele, doi: 10.1108/OIR-04-2013-0083. [COBISS.SI-ID 32640861], [JCR, SNIP, WoS do 13. 10. 2014: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 26. 11. 2014: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SCI, SSCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 50, št. avtorjev: 1/2

32. ŽIBERNA, Aleš. Blockmodeling of multilevel networks. Social Networks, ISSN 0378-8733. [Print ed.], Oct. 2014, vol. 39, str. 46-61, ilustr., doi: 10.1016/j.socnet.2014.04.002. [COBISS.SI-ID 32697949], [JCR, SNIP, WoS do 3. 6. 2016: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 6, čistih citatov na avtorja (CIAu): 6.00, normirano št. čistih citatov (NC): 25, Scopus do 3. 7. 2016: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 5.00, normirano št. čistih citatov (NC): 21]
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: SSCI, Scopus (d), MBP; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 134.89, št. avtorjev: 1/1

33. GROBOLJŠEK, Blanka, FERLIGOJ, Anuška, MALI, Franc, KRONEGGER, Luka, IGLIČ, Hajdeja. The role and significance of scientific collaboration for the new emerging sciences : the case of Slovenia. Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, sep.-okt. 2014, letn. 51, št. 5, str. 866-885, 998-999, ilustr. http://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/tip/tip_05_2014_groboljsek_idr.pdf?sfvrsn=2. [COBISS.SI-ID 32989021], [SNIP, Scopus do 19. 5. 2016: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), MBP; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 19.3, št. avtorjev: 2/5

34. KOTNIK, Žiga, KLUN, Maja, ŠKULJ, Damjan. The effect of taxation on greenhouse gas emissions. Transylvanian review of administrative sciences, ISSN 1842-2845, 2014, no. 43 E, str. 168-185, tabele. http://www.rtsa.ro/tras/index.php/rtsa/article/view/11/9. [COBISS.SI-ID 32999517], [JCR, SNIP, WoS do 3. 12. 2014: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 3. 7. 2016: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.33, normirano št. čistih citatov (NC): 4]
kategorija: 1A3 (Z); uvrstitev: Scopus (d), SSCI; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 20.62, št. avtorjev: 1/3

35. PETROVČIČ, Andraž, PETRIČ, Gregor. Dejavniki kolektivnega psihološkega opolnomočenja aktivnih uporabnikov spletne zdravstvene skupnosti Med.over.net = Factors of collective psychological empowerment of active users in the online health community Med.over.net. Zdravstveno varstvo, ISSN 0351-0026. [Tiskana izd.], jun. 2014, letn. 53, št. 2, str. 133-143, ilustr., doi: 10.2478/sjph-2014-0014. [COBISS.SI-ID 32384605], [JCR, SNIP, WoS do 3. 12. 2015: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50, normirano št. čistih citatov (NC): 2, Scopus do 2. 11. 2015: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50, normirano št. čistih citatov (NC): 1]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: SSCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 25.08, št. avtorjev: 1/2

36. MILANOVIĆ, Dragana, POHAR PERME, Maja, KOGOVŠEK, Tina. Zadovoljstvo z delom med radiološkimi inženirji v Sloveniji = Work satisfaction among radiographers in Slovenia. Bilten, ISSN 1855-5136, 2013, letn. 30, št. 2, str. 4-10, ilustr. [COBISS.SI-ID 32455773]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 10, št. avtorjev: 1/3

37. BRUSCO, Michael, DOREIAN, Patrick, MRVAR, Andrej, STEINLEY, Douglas. An exact algorithm for blockmodeling of two-mode network data. The Journal of mathematical sociology, ISSN 0022-250X, 2013, vol. 37, no. 2, str. 61-84, tabele, graf. prikazi, doi: 10.1080/0022250X.2011.597278. [COBISS.SI-ID 31888221], [JCR, SNIP, WoS do 4. 3. 2016: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.75, normirano št. čistih citatov (NC): 12, Scopus do 4. 7. 2016: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.25, normirano št. čistih citatov (NC): 21]
kategorija: 1A2 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SSCI, SCI, Scopus (d), Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 22.34, št. avtorjev: 1/4

38. ŠKULJ, Damjan. A classification of invariant distributions and convergence of imprecise Markov chains. Linear Algebra and its Applications, ISSN 0024-3795. [Print ed.], Nov. 2013, vol. 439, no. 9, str. 2542-2561. http://dx.doi.org/10.1016/j.laa.2013.07.001, doi: 10.1016/j.laa.2013.07.001. [COBISS.SI-ID 32156509], [JCR, SNIP, WoS do 21. 4. 2015: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 8. 4. 2015: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICN
točke: 91.93, št. avtorjev: 1/1

39. ŽIBERNA, Aleš. Generalized blockmodeling of sparse networks. Metodološki zvezki, ISSN 1854-0023. [Tiskana izd.], 2013, vol. 10, no. 2, str. 99-119, graf. prikazi. http://www.stat-d.si/mz/mz10.1/Ziberna2013.pdf. [COBISS.SI-ID 32428893], [SNIP, Scopus do 4. 2. 2016: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00, normirano št. čistih citatov (NC): 4]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 55.18, št. avtorjev: 1/1

40. ŠKULJ, Damjan, HABLE, Robert. Coefficients of ergodicity for Markov chains with uncertain parameters. Metrika, ISSN 0026-1335, 2013, vol. 76, no. 1, str. 107-133, doi: 10.1007/s00184-011-0378-0. [COBISS.SI-ID 31933021], [JCR, SNIP, WoS do 4. 7. 2016: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00, normirano št. čistih citatov (NC): 4, Scopus do 4. 7. 2016: št. citatov (TC): 9, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.50, normirano št. čistih citatov (NC): 18]
kategorija: 1A3 (Z); uvrstitev: Scopus (d), SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICN
točke: 37.32, št. avtorjev: 1/2

41. HLEBEC, Valentina, KOGOVŠEK, Tina. Different approaches to measure ego-centered social support networks : a meta-analysis. Quality & quantity, ISSN 0033-5177, 2013, vol. 47, no. 6, str. 3435-3455, tabele, doi: 10.1007/s11135-012-9731-2. [COBISS.SI-ID 31355485], [JCR, SNIP, WoS do 4. 5. 2016: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.50, normirano št. čistih citatov (NC): 15, Scopus do 4. 5. 2016: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00, normirano št. čistih citatov (NC): 10]
kategorija: 1A2 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SCI, SSCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 45.85, št. avtorjev: 1/2

42. PREZELJ, Iztok, ŽIBERNA, Aleš. Consequence-, time- and interdependency-based risk assessment in the field of critical infrastructure. Risk management, ISSN 1460-3799, May 2013, vol. 15, iss. 2, str. 100-131, ilustr. http://www.palgrave-journals.com/rm/journal/v15/n2/full/rm20131a.html, doi: 10.1057/rm.2013.1. [COBISS.SI-ID 32107101], [JCR, SNIP, WoS do 4. 7. 2016: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50, normirano št. čistih citatov (NC): 5, Scopus do 4. 2. 2016: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50, normirano št. čistih citatov (NC): 5]
kategorija: 1A2 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SSCI, MBP; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 42.58, št. avtorjev: 1/2

43. KOGOVŠEK, Tina, COENDERS, Germà, HLEBEC, Valentina. Predictors and outcomes of social network compositions : a compositional structural equation modeling approach. Social Networks, ISSN 0378-8733. [Print ed.], 2013, vol. 35, no. 1, str. 1-10, ilustr., doi: 10.1016/j.socnet.2012.10.002. [COBISS.SI-ID 31612253], [JCR, SNIP, WoS do 4. 1. 2016: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.33, normirano št. čistih citatov (NC): 4, Scopus do 4. 2. 2016: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.33, normirano št. čistih citatov (NC): 4]
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SSCI, MBP; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 57.82, št. avtorjev: 1/3

44. DOREIAN, Patrick, LLOYD, Paulette, MRVAR, Andrej. Partitioning large signed two-mode networks : problems and prospects. Social Networks, ISSN 0378-8733. [Print ed.], 2013, vol. 35, no. 2, str. 178-203, tabele, graf. prikazi, doi: 10.1016/j.socnet.2012.01.002. [COBISS.SI-ID 31163741], [JCR, SNIP, WoS do 4. 7. 2016: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.67, normirano št. čistih citatov (NC): 21, Scopus do 4. 4. 2016: št. citatov (TC): 11, čistih citatov (CI): 10, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.33, normirano št. čistih citatov (NC): 42]
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SSCI, MBP; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 57.82, št. avtorjev: 1/3

45. PETRIČ, Gregor, ATANASOVA, Sara. Družboslovna informatika : razvojne konvergence in raziskovalni dosežki. Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, mar.-apr. 2013, letn. 50, št. 2, str. 347-375, 457. [COBISS.SI-ID 31983453], [SNIP, Scopus do 24. 3. 2014: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), MBP; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 45.05, št. avtorjev: 2/2

46. RAŠKOVIĆ, Matevž, MAKOVEC BRENČIČ, Maja, FERLIGOJ, Anuška, FRANSOO, Jan C. Relationship learning as a dimension of relationship quality : tentative evidence from transnational buyer-supplier relationships = Učenje kao dimenzija kvalitete odnosa i suradnje : okvirni dokazi iz transnacionalnog odnosa kupac-dobavljač. Tržište, ISSN 0353-4790, 2013, vol. 25, no. 1, str. 37-50, tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 21585638], [Scopus do 4. 12. 2015: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.25, normirano št. čistih citatov (NC): 4]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), MBP; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 10, št. avtorjev: 1/4

47. KOGOVŠEK, Tina, KUHAR, Roman, ŠVAB, Alenka. Health related aspects of sexual behaviour among internet daters in Slovenia = Z zdravjem povezani vidiki spolnega vedenja ljudi v Sloveniji, ki se prek interneta dogovarjajo za zmenke. Zdravstveno varstvo, ISSN 0351-0026. [Tiskana izd.], 2013, letn. 52, št. 4, str. 255-262, tabele. http://www.degruyter.com/view/j/sjph.2013.52.issue-4/sjph-2013-0026/sjph-2013-0026.xml?format=INT, doi: 10.2478/sjph-2013-0026. [COBISS.SI-ID 32208733], [JCR, SNIP, WoS do 30. 12. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 21. 3. 2014: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: SSCI, Scopus; tipologijo je verificiral OSICM
točke: 18.96, št. avtorjev: 1/3

48. ŠIROK, Klemen, PETRIČ, Gregor. Quality of impact measurement revised : a case of evaluating the impact of Lifelong Learning Programme in Slovenia. International journal of management in education, ISSN 1750-385X, 2012, vol. 6, no. 4, str. 308-329. http://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=49344, doi: 10.1504/IJMIE.2012.049344. [COBISS.SI-ID 4506839], [SNIP, Scopus do 5. 2. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), MBP; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 24.59, št. avtorjev: 1/2

49. PREZELJ, Iztok, KOPAČ, Erik, SVETE, Uroš, ŽIBERNA, Aleš. Cross-sectoral scanning of critical infrastructures : from functional differences to policy-relevant similarities. Journal of homeland security and emergency management, ISSN 1547-7355, 2012, vol. 9, iss. 1, graf. prikazi, doi: 10.1515/1547-7355.1901. [COBISS.SI-ID 31355229], [SNIP, WoS do 6. 8. 2012: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), SSCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 14.49, št. avtorjev: 1/4

50. HLEBEC, Valentina, KOGOVŠEK, Tina, COENDERS, Germà. Measurement quality of social support survey measurement instruments. Metodološki zvezki, ISSN 1854-0023. [Tiskana izd.], 2012, vol. 9, no. 1, str. 1-24, ilustr. http://mrvar.fdv.uni-lj.si/pub/mz/mz9.1/hlebec.pdf. [COBISS.SI-ID 31432029], [SNIP, Scopus do 31. 10. 2012: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 18.39, št. avtorjev: 1/3

51. ŽNIDARŠIČ, Anja, DOREIAN, Patrick, FERLIGOJ, Anuška. Absent ties in social networks, their treatments, and blockmodeling outcomes. Metodološki zvezki, ISSN 1854-0023. [Tiskana izd.], 2012, vol. 9, no. 2, str. 119-138, ilustr., graf. prikazi. http://www.stat-d.si/mz/mz9.1/znidarsic1.pdf. [COBISS.SI-ID 7094291], [SNIP, Scopus do 24. 3. 2014: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 18.39, št. avtorjev: 1/3

52. KORENINI, Bojan. Conducting consistent laddering interviews using CLAD. Metodološki zvezki, ISSN 1854-0023. [Tiskana izd.], 2012, vol. 9, no. 2, str. 155-174, ilustr. http://www.stat-d.si/mz/mz9.1/korenini.pdf. [COBISS.SI-ID 31771485], [SNIP, Scopus do 19. 11. 2014: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00, normirano št. čistih citatov (NC): 4]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 55.18, št. avtorjev: 1/1

53. PETROVČIČ, Andraž, VEHOVAR, Vasja, ŽIBERNA, Aleš. Posting, quoting, and replying : a comparison of methodological approaches to measure communication ties in web forums. Quality & quantity, ISSN 0033-5177, Apr. 2012, vol. 46, no. 3, str. 829-854, tabele, graf. prikazi, doi: 10.1007/s11135-011-9427-z. [COBISS.SI-ID 30132573], [JCR, SNIP, WoS do 5. 4. 2016: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00, normirano št. čistih citatov (NC): 16, Scopus do 5. 4. 2016: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00, normirano št. čistih citatov (NC): 16]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SCI, SSCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 34.37, št. avtorjev: 1/3

54. HLEBEC, Valentina, MRZEL, Maja, KOGOVŠEK, Tina. Assessing social support networks in cross-national comparative surveys : measurement issues. Quality & quantity, ISSN 0033-5177, 2012, vol. 46, no. 5, str. 1431-1449, tabele, doi: 10.1007/s11135-011-9456-7. [COBISS.SI-ID 30231645], [JCR, SNIP, WoS do 4. 8. 2015: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.67, normirano št. čistih citatov (NC): 11, Scopus do 5. 3. 2016: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00, normirano št. čistih citatov (NC): 16]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SCI, SSCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 34.37, št. avtorjev: 1/3

55. KRONEGGER, Luka, MALI, Franc, FERLIGOJ, Anuška, DOREIAN, Patrick. Collaboration structures in Slovenian scientific communities. Scientometrics, ISSN 0138-9130, 2012, vol. 90, no. 2, str. 631-647, tabele, graf. prikazi, doi: 10.1007/s11192-011-0493-8. [COBISS.SI-ID 30657885], [JCR, SNIP, WoS do 5. 5. 2016: št. citatov (TC): 19, čistih citatov (CI): 16, čistih citatov na avtorja (CIAu): 8.00, normirano št. čistih citatov (NC): 65, Scopus do 19. 5. 2016: št. citatov (TC): 21, čistih citatov (CI): 16, čistih citatov na avtorja (CIAu): 8.00, normirano št. čistih citatov (NC): 65]
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SCI, SSCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 70.66, št. avtorjev: 2/4

56. CHINCHILLA-RODRÍGUEZ, Zaida, FERLIGOJ, Anuška, MIGUEL, Sandra, KRONEGGER, Luka, MOYA-ANEGÓN, Félix de. Blockmodeling of co-authorship networks in library and information science in Argentina : a case study. Scientometrics, ISSN 0138-9130, 2012, vol. 93, issue 3, str. 699-717, tabele, graf. prikazi, doi: 10.1007/s11192-012-0794-6. [COBISS.SI-ID 31397725], [JCR, SNIP, WoS do 5. 5. 2016: št. citatov (TC): 9, čistih citatov (CI): 8, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.20, normirano št. čistih citatov (NC): 32, Scopus do 5. 3. 2016: št. citatov (TC): 12, čistih citatov (CI): 11, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4.40, normirano št. čistih citatov (NC): 44]
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SCI, SSCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICN
točke: 56.53, št. avtorjev: 2/5

57. ŽNIDARŠIČ, Anja, FERLIGOJ, Anuška, DOREIAN, Patrick. Non-response in social networks : the impact of different non-response treatments on the stability of blockmodels. Social Networks, ISSN 0378-8733. [Print ed.], Oct. 2012, vol. 34, iss. 4, str. 438-450, graf. prikazi, doi: 10.1016/j.socnet.2012.02.002. [COBISS.SI-ID 31119197], [JCR, SNIP, WoS do 5. 4. 2016: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.67, normirano št. čistih citatov (NC): 20, Scopus do 5. 2. 2016: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 6, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00, normirano št. čistih citatov (NC): 24]
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SSCI, MBP; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 65.37, št. avtorjev: 1/3

58. SELIŠNIK, Irena, ANTIĆ, Milica G., KOGOVŠEK, Tina. Raziskovanje ovir (v polju zasebnega) za enako prisotnost žensk in moških v politiki. Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, mar.-apr. 2012, letn. 49, št. 2, str. 336-355, 439-440. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/TiP2012_2_Selisnik_Antic-Gaber_Kogovsek.pdf. [COBISS.SI-ID 426751], [SNIP, Scopus do 3. 7. 2012: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
kategorija: 1A3 (Z); uvrstitev: Scopus (d), MBP; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 21.63, št. avtorjev: 1/3

59. AUERSPERGER, Irena, DOUPONA TOPIČ, Mojca, MAVER, Petra, PUŠNIK, Vika, OSREDKAR, Joško, LAINŠČAK, Mitja. Doping awareness, views, and experience: a comparison between general practitioners and pharmacists = Gewahrsein, Ansichten und Erfahrung mit Doping: ein Vergleich zwischen Allgemein Praktikern und Apothekern. Wiener Klinische Wochenschrift, ISSN 0043-5325, 2012, vol. 124, no. 1-2, str. 32-38. http://www.springerlink.com/content/jm575g3577140870/, http://www.springerlink.com/content/jm575g3577140870/fulltext.pdf, doi: 10.1007/s00508-011-0077-x. [COBISS.SI-ID 3149681], [JCR, SNIP, WoS do 4. 10. 2015: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.33, normirano št. čistih citatov (NC): 1, Scopus do 4. 10. 2015: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50, normirano št. čistih citatov (NC): 1]
kategorija: 1A3 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICN
točke: 11.84, št. avtorjev: 1/6

60. KOGOVŠEK, Tina, ŠVAB, Alenka, KUHAR, Roman. Intimacy transformed? : perceptions of love, intimacy and partnership among on-line daters in Slovenia. Annales, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348, 2011, letn. 21, št. 1, str. 177-186, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2057171], [SNIP, WoS do 6. 9. 2011: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 30. 11. 2011: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
kategorija: 1A4 (Z, A'); uvrstitev: Scopus (d), AHCI, Scopus (h), MBP; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 17.05, št. avtorjev: 1/3

61. PETEK, Davorina, FERLIGOJ, Anuška, PLATINOVŠEK, Rok, KERSNIK, Janko. Predictors of the quality of cardiovascular prevention - a multilevel cross-sectional study. Croatian medical journal online, ISSN 1332-8166, 2011, vol. 52, no. 6, str. 718-727, graf. prikazi. http://www.cmj.hr/2011/52/6/22180271.htm, doi: 10.3325/cmj.2011.52.718. [COBISS.SI-ID 30991965], [JCR, SNIP, WoS do 5. 4. 2015: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.25, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 5. 3. 2015: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.25, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICM
točke: 23.59, št. avtorjev: 1/4

62. PETRIČ, Gregor, PETROVČIČ, Andraž, VEHOVAR, Vasja. Social uses of interpersonal communication technologies in a complex media environment. European journal of communication, ISSN 0267-3231, Jun. 2011, vol. 26, no. 2, str. 116-132, tabele. [COBISS.SI-ID 30475613], [JCR, SNIP, WoS do 6. 3. 2016: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 6, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00, normirano št. čistih citatov (NC): 26, Scopus do 17. 6. 2016: št. citatov (TC): 14, čistih citatov (CI): 10, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.33, normirano št. čistih citatov (NC): 44]
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: Scopus (h), SSCI, Scopus (d), MBP; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 40.82, št. avtorjev: 1/3

63. ŠKULJ, Damjan. The use of Markov operators to constructing generalised probabilities. International journal of approximate reasoning, ISSN 0888-613X. [Print ed.], Nov. 2011, vol. 52, iss. 9, str. 1392-1408, doi: 10.1016/j.ijar.2011.08.001. [COBISS.SI-ID 30785117], [JCR, SNIP, WoS do 12. 11. 2013: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00, normirano št. čistih citatov (NC): 1, Scopus do 16. 10. 2013: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00, normirano št. čistih citatov (NC): 1]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICN
točke: 100.66, št. avtorjev: 1/1

64. KOGOVŠEK, Tina, HLEBEC, Valentina, FERLIGOJ, Anuška. From busy bees to science geeks and party animals : a typology of Slovenian doctoral students. Metodološki zvezki, ISSN 1854-0023. [Tiskana izd.], 2011, vol. 8, no. 2, str. 121-136, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 30564701], [SNIP, Scopus do 11. 11. 2012: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 36.78, št. avtorjev: 2/3

65. COROMINA, Lluís, COENDERS, Germà, FERLIGOJ, Anuška, GUIA, Jaume. PhD students' research group social capital in two countries : a clustering approach with duocentred network measures. Metodološki zvezki, ISSN 1854-0023. [Tiskana izd.], 2011, vol. 8, no. 2, str. 137-155, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 30564957], [SNIP, Scopus do 6. 2. 2016: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.25, normirano št. čistih citatov (NC): 4]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 13.79, št. avtorjev: 1/4

66. HLEBEC, Valentina, KOGOVŠEK, Tina, FERLIGOJ, Anuška. The influence of social support and personal networks on doctoral student performance. Metodološki zvezki, ISSN 1854-0023. [Tiskana izd.], 2011, vol. 8, no. 2, str. 157-171, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 30565981], [SNIP, Scopus do 26. 11. 2012: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 36.78, št. avtorjev: 2/3

67. HLEBEC, Valentina, KOGOVŠEK, Tina. How (not) to measure social support networks : the name generator vs. the role relation approach. Metodološki zvezki, ISSN 1854-0023. [Tiskana izd.], 2011, vol. 8, no. 2, str. 191-207. [COBISS.SI-ID 30566493], [SNIP, Scopus do 5. 5. 2015: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50, normirano št. čistih citatov (NC): 4]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 27.59, št. avtorjev: 1/2

68. CALAFAT, Amador, KRONEGGER, Luka, KOŠIR, Matej, et al. Influence of the friends' network in drug use and violent behaviour among young people in the nightlife recreational context. Psicothema, ISSN 0214-9915, 2011, vol. 23, no. 4, str. 544-551, tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 30755165], [JCR, SNIP, WoS do 6. 12. 2015: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.40, normirano št. čistih citatov (NC): 5, Scopus do 5. 11. 2015: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.40, normirano št. čistih citatov (NC): 5]
kategorija: 1A2 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SSCI, MBP; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 17.79, št. avtorjev: 1/5

69. KRONEGGER, Luka, FERLIGOJ, Anuška, DOREIAN, Patrick. On the dynamics of national scientific systems. Quality & quantity, ISSN 0033-5177, Avg. 2011, vol. 45, no. 5, str. 989-1015, graf. prikazi, doi: 10.1007/s11135-011-9484-3. [COBISS.SI-ID 30291037], [JCR, SNIP, WoS do 6. 4. 2016: št. citatov (TC): 16, čistih citatov (CI): 11, čistih citatov na avtorja (CIAu): 7.33, normirano št. čistih citatov (NC): 53, Scopus do 19. 5. 2016: št. citatov (TC): 17, čistih citatov (CI): 9, čistih citatov na avtorja (CIAu): 6.00, normirano št. čistih citatov (NC): 43]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SCI, SSCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 68.45, št. avtorjev: 2/3

70. DOREIAN, Patrick, FERLIGOJ, Anuška, KRONEGGER, Luka. On the dynamics of national scientific systems : a reply. Quality & quantity, ISSN 0033-5177, Avg. 2011, vol. 45, no. 5, str. 1025-1029, doi: 10.1007/s11135-011-9487-0. [COBISS.SI-ID 30291293], [JCR, SNIP, WoS do 17. 1. 2013: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.67, normirano št. čistih citatov (NC): 5, Scopus do 11. 9. 2013: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.33, normirano št. čistih citatov (NC): 10]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SCI, SSCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 68.45, št. avtorjev: 2/3

71. BRUSCO, Michael, DOREIAN, Patrick, MRVAR, Andrej, STEINLEY, Douglas. Two algorithms for relaxed structural balance partitioning : linking theory, models, and data to understand social network phenomena. Sociological methods & research, ISSN 0049-1241, Feb. 2011, vol. 40, no. 1, str. 57-87, tabele, graf. prikazi, doi: 10.1177/0049124110384947. [COBISS.SI-ID 29777501], [JCR, SNIP, WoS do 11. 11. 2014: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.25, normirano št. čistih citatov (NC): 22, Scopus do 14. 10. 2015: št. citatov (TC): 10, čistih citatov (CI): 6, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.50, normirano št. čistih citatov (NC): 26]
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SSCI, MBP; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 32.94, št. avtorjev: 1/4

72. COENDERS, Germà, HLEBEC, Valentina, KOGOVŠEK, Tina. Measurement quality in indicators of compositions : a compositional multitrait-multimethod approach. Survey research methods, ISSN 1864-3361, 2011, vol. 5, no. 2, str. 63-74, ilustr. https://ojs.ub.uni-konstanz.de/srm/article/download/4678/4519. [COBISS.SI-ID 30531165], [JCR, SNIP, WoS do 20. 9. 2013: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 6. 2. 2016: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.33, normirano št. čistih citatov (NC): 3]
kategorija: 1A3 (Z); uvrstitev: Scopus (d), SSCI, MBP; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 25.64, št. avtorjev: 1/3


1.02 Pregledni znanstveni članek

73. MRVAR, Andrej, BATAGELJ, Vladimir. Analysis and visualization of large networks with program package Pajek. Complex adaptive systems modeling, 2016, vol. 4, ilustr., doi: 10.1186/s40294-016-0017-8. [COBISS.SI-ID 33959005], [WoS do 13. 6. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 15, št. avtorjev: 1/2

74. ATANASOVA, Sara, PETRIČ, Gregor. Spletne skupnosti : tipologija in temeljne značilnosti. Družboslovne razprave, ISSN 0352-3608. [Tiskana izd.], apr. 2014, letn. 30, št. 75, str. 85-106, tabele. [COBISS.SI-ID 32639837]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 30, št. avtorjev: 2/2


1.04 Strokovni članek

75. LOBE, Bojana. Slovenski otroci na internetu. Emzin, ISSN 1318-5497, jun. 2011, letn. 21, št. 1/2, str. 93-94. [COBISS.SI-ID 30497629]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1/1


1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

76. SKELA-SAVIČ, Brigita, PESJAK, Katja, LOBE, Bojana. Prepričanja in uporaba na dokazih podprte prakse med diplomiranimi medicinskimi sestrami v slovenskih bolnišnicah : preliminarni rezultati. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje : zbornik predavanj z recenzijo, 11.-12. junij 2015, Bled : 8. mednarodna znanstvena konferenca = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled, Slovenia : 8th international scientific conference. Jesenice: Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo, 2015, str. 24-35. [COBISS.SI-ID 83044097]
kategorija: 4D (Z); tipologijo je verificiral OSICM
točke: 6.67, št. avtorjev: 1/3


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

77. IGLIČ, Hajdeja, HAČEK, Miro, KANJUO-MRČELA, Aleksandra, LUTHAR, Breda, OBLAK, Tanja, PETRIČ, Gregor, ROTER, Petra, ŠTERK, Karmen. Prispevek delovne skupine za strateško-razvojna vprašanja (KARP) k prenovi študijskih programov. V: KALIN GOLOB, Monika (ur.). Odgovornost za razvoj družboslovja : deset let prenovljenih programov Fakultete za družbene vede, (Knjižna zbirka Stičišča). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2016, str. 63-80. [COBISS.SI-ID 34060125]
kategorija: 4D (Z); tipologija ni verificirana
točke: 2.5, št. avtorjev: 1/8

78. LOZAR MANFREDA, Katja, ŽIBERNA, Aleš, FERLIGOJ, Anuška. Statistična pismenost družboslovca. V: KALIN GOLOB, Monika (ur.). Odgovornost za razvoj družboslovja : deset let prenovljenih programov Fakultete za družbene vede, (Knjižna zbirka Stičišča). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2016, str. 175-192. [COBISS.SI-ID 34064989]
kategorija: 4D (Z); tipologija ni verificirana
točke: 13.33, št. avtorjev: 2/3

79. TROFFAES, Matthias C. M., ŠKULJ, Damjan, et al. Using imprecise continuous time Markov chains for assessing the reliability of power networks with common cause failure and non-immediate repair. V: AUGUSTIN, Thomas (ur.). ISIPTA '15 : proceedings of the 9th International Symposium on Imprecise Probability: Theories and Applications, 20 - 24 July 2015, Pescara, Italy. [S. l.]: SIPTA, cop. 2015, str. 287-294. http://www.sipta.org/isipta15/pdf/isipta15proceedings.pdf. [COBISS.SI-ID 33938525]
kategorija: 4C (Z); tipologijo je verificiral OSICN
točke: 6.25, št. avtorjev: 1/4

80. RAŠKOVIĆ, Matevž, FERLIGOJ, Anuška, FRANSOO, Jan C., MAKOVEC BRENČIČ, Maja. The effect of trust, commitment and learning on buyer-supplier relationship flexibility : a social network analysis approach. V: AIB 2014 Annual Meeting Vancouver, Canada, June 23-26, 2014 : detailed conference programme. [East Lansing]: Academy of International Business, 2014, 38 str. [COBISS.SI-ID 22121702]
kategorija: 4NK (S); zbornik nerecenziranih prispevkov; tipologija ni verificirana
točke: 1.25, št. avtorjev: 1/4

81. ATANASOVA, Sara, PETRIČ, Gregor. Družboslovna informatika med metodologijo raziskovanja, uporabno informatiko in internetnimi študijami. V: GORNIK, Tomaž (ur.). Dvajset let pozneje : zbornik prispevkov, 20. konferenca Dnevi slovenske informatike, Portorož, 15.-17. april 2013. 1. izd. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika, 2013. [COBISS.SI-ID 31965533]
kategorija: 4D (Z); tipologijo je verificiral OSICD
točke: 20, št. avtorjev: 2/2

82. PETRIČ, Gregor, PETROVČIČ, Andraž, LEBAR, Lea. Vloga upravljalskih mehanizmov v izgradnji občutka pripadnosti spletni skupnosti. V: GORNIK, Tomaž (ur.). Dvajset let pozneje : zbornik prispevkov, 20. konferenca Dnevi slovenske informatike, Portorož, 15.-17. april 2013. 1. izd. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika, 2013. [COBISS.SI-ID 31964765]
kategorija: 4D (Z); tipologijo je verificiral OSICD
točke: 6.67, št. avtorjev: 1/3

83. TROFFAES, Matthias C. M., ŠKULJ, Damjan. Model checking for imprecise Markov chains. V: COZMAN, Fabio Gagliardi (ur.). ISIPTA '13 : proceedings of the Eighth International Symposium on Imprecise Probability: Theories and Applications, July 2 - 5 2013, Compiègne, France. [S. l.]: SIPTA, 2013, str. 337-344. http://www.sipta.org/isipta13/proceedings/Proceedings_ISIPTA13.pdf. [COBISS.SI-ID 32911453]
kategorija: 4C (Z); tipologijo je verificiral OSICN
točke: 12.5, št. avtorjev: 1/2

84. ŠKULJ, Damjan. Efficient calculation of boundary solutions of linear interval differential inclusions. V: ZADNIK STIRN, Lidija (ur.), et al. SOR '13 proceedings, 12th International Symposium on Operational Research in Slovenia Dolenjske Toplice, Slovenia, September 25-27, 2013. Ljubljana: Slovenian Society Informatika, Section for Operational Research, 2013, str. 97-102. [COBISS.SI-ID 32926301], [Scopus do 4. 11. 2014: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
kategorija: 4C (Z); tipologijo je verificiral OSICN
točke: 25, št. avtorjev: 1/1

85. BABIČ, Matej, KOKOL, Peter, ZORMAN, Milan, MARHL, Marko, PANJAN, Peter, BELIČ, Igor, LOKAR, Matija, MRVAR, Andrej, MILFELNER, Matjaž. Analyze topographical properties of robot laser hardened specimens with topological properties of visibility graphs. V: TRDIN, Nejc (ur.), et al. Zbornik = Proceedings, 5. študentska konferenca Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana = 5th Jožef Stefan International Postgraduate School Students Conference, 23. maj 2013, Ljubljana, Slovenija. Ljubljana: Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, 2013, str. 96-97. [COBISS.SI-ID 74687489]
kategorija: 4D (Z); tipologijo je verificiral OSICN
točke: 1.11, št. avtorjev: 1/9

86. ŽNIDARŠIČ, Anja, FERLIGOJ, Anuška, DOREIAN, Patrick. On the stability of blockmodels based on structural and regular equivalence given measurement errors. V: OKADA, Akinori (ur.). Analysis and modeling of complex data in behavioural and social sciences : book of short paper. Padova: CLEUP, 2012. [COBISS.SI-ID 31570269]
kategorija: 4NK (S); zbornik nerecenziranih prispevkov; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 1.67, št. avtorjev: 1/3

87. JUG, Janez. Povezovanje knjižničnega kataloga in spletnega referata na Fakulteti za družbene vede = Linking the library catalog and the web office at the Faculty of Social Sciences. V: KAVČIČ-ČOLIĆ, Alenka (ur.), VODOPIVEC, Ines (ur.). Izzivi sodobnih tehnologij : konkurenčna prednost knjižničnih storitev : zbornik referatov = Challenges of modern technologies : the competitive advantage of library services : proceedings. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije: = Slovenian Library Association, 2012, str. 117-126, ilustr. [COBISS.SI-ID 31553885]
kategorija: 4D (Z); tipologijo je verificiral OSICD
točke: 20, št. avtorjev: 1/1

88. ŽNIDARŠIČ, Anja, FERLIGOJ, Anuška, DOREIAN, Patrick. The impact of non-response treatments on the stability of blockmodels. V: ISI 58th Congress, Aug 21st - 26th 2011, Dublin. [S. l.]: ISI, cop. 2011. http://2011.isiproceedings.org/papers/450165.pdf. [COBISS.SI-ID 30596701]
kategorija: 4NK (S); zbornik nerecenziranih prispevkov; tipologijo je verificiral OSICD
točke: 1.67, št. avtorjev: 1/3

89. ŠIROK, Klemen, PETRIČ, Gregor. Impact measurement revised : evaluating the impact of the lifelong learning programme in Slovenia. V: ŠUŠTERŠIČ, Janez (ur.), et al. Managing sustainability? : proceedings of the 12th international conference, MIC 2011 - Management International Conference, 23-26 November 2011, Portorož, Slovenia, (Management International conference, ISSN 1854-4312). Koper: Faculty of Management, 2011, str. 1035-1063, ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 4166615]
kategorija: 4C (Z); tipologijo je verificiral OSICD
točke: 12.5, št. avtorjev: 1/2


1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

90. FERLIGOJ, Anuška. How to improve statistical literacy?. V: Abstracts. [S. l.: s. n., 2014], str. 127. [COBISS.SI-ID 33058397]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

91. FERLIGOJ, Anuška. Social network analysis. V: AUER, Peter (ur.). Algorithmic learning theory : 25th International Conference, ALT 2014, Bled, Slovenia, October 8 - 10, 2014 : proceedings, (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743, Lecture notes in artifical intelligence, 8776). Cham [etc.]: Springer, cop. 2014, str. XIII. [COBISS.SI-ID 32972125], [SNIP]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

92. FERLIGOJ, Anuška. Social network analysis. V: DŽEROSKI, Sašo (ur.), et al. Discovery science : 17th International Conference, DS 2014, Bled, Slovenia, October 8-10 : proceedings, (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743, Lecture notes in artificial intelligence, 8777). Heidelberg [etc.]: Springer, 2014, str. XIV-XV. [COBISS.SI-ID 32969821], [SNIP]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

93. KOGOVŠEK, Tina. Ego-centered network data quality. V: Networks in space and time : models, data collection and applications : program & abstracts. [S. l.: s. n., 2013], str. 5. [COBISS.SI-ID 32580701]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

94. CUGMAS, Marjan, FERLIGOJ, Anuška. Comparing two partitions obtained on different sets of units. V: DUMIČIĆ, Ksenija (ur.), ERJAVEC, Nataša (ur.), PEJIĆ BACH, Mirjana (ur.). Book of abstracts of the ISCCRO - International Statistical Conference in Croatia, Zagreb, 5-6 May 2016 : conference topic: "New challenges of official and applied statistics in European Union", (Book of abstracts of the ISCCRO - International Statistical Conference, ISSN 1849-9864, Vol. 1, no. 1). Zagreb: Croatian Statistical Association, 2016, str. 25. [COBISS.SI-ID 34019677]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 2/2

95. CUGMAS, Marjan, FERLIGOJ, Anuška. Measuring the stability of co-authorship blockmodels in time. V: TREZZA, Domenico (ur.). Notes and abstracts. Napoli: Dipartimento di scienze sociali, Università di Napoli, Federico II, [2016], str. 72. [COBISS.SI-ID 34020189]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 2/2

96. ŽNIDARŠIČ, Anja, FERLIGOJ, Anuška, DOREIAN, Patrick. Actor non-response in valued social networks : the impact of different non-response treatments on the stability of blockmodels. V: Presentation and poster abstract. Huntington: International Network for Social Network Analysis, 2016. http://insna.org/sunbelt2016/wp-content/uploads/2015/09/Sunbelt2016abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 33980509]
kategorija: SU (S)
točke: 0.67, št. avtorjev: 1/3

97. CUGMAS, Marjan, FERLIGOJ, Anuška, KRONEGGER, Luka. Different operationalisations of the stability of the co-authorship blockmodels in time. V: Presentation and poster abstract. Huntington: International Network for Social Network Analysis, 2016. http://insna.org/sunbelt2016/wp-content/uploads/2015/09/Sunbelt2016abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 33979741]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 3/3

98. BELLOTTI, Elisa, KRONEGGER, Luka, GUADALUPI, Luigi. The evolution of research collaboration within and across disciplines in Italian academia. V: Presentation and poster abstract. Huntington: International Network for Social Network Analysis, 2016. http://insna.org/sunbelt2016/wp-content/uploads/2015/09/Sunbelt2016abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 33977181]
kategorija: SU (S)
točke: 0.67, št. avtorjev: 1/3

99. KRONEGGER, Luka, FERLIGOJ, Anuška, MALI, Franc. Searching for structures according to scientific reference frames of researchers. V: Presentation and poster abstract. Huntington: International Network for Social Network Analysis, 2016. http://insna.org/sunbelt2016/wp-content/uploads/2015/09/Sunbelt2016abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 33979997]
kategorija: SU (S)
točke: 1.33, št. avtorjev: 2/3

100. ŽNIDARŠIČ, Anja, FERLIGOJ, Anuška, DOREIAN, Patrick. Stability of centrality measures in valued networks regarding different actor non-response treatments and macro-network structures. V: Presentation and poster abstract. Huntington: International Network for Social Network Analysis, 2016. http://insna.org/sunbelt2016/wp-content/uploads/2015/09/Sunbelt2016abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 33980253]
kategorija: SU (S)
točke: 0.67, št. avtorjev: 1/3

101. CUGMAS, Marjan, ŽIBERNA, Aleš, FERLIGOJ, Anuška. Factors changing blockmodels' type in time. V: Second European Conference on Social Networks : June 14-17, 2016, Paris : [book of abstracts]. Paris: [s. n.], 2016, str. 227. http://eusn2016.sciencesconf.org/conference/eusn2016/eusn2016_bookofabstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 34097245]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 3/3

102. ŽNIDARŠIČ, Anja, DOREIAN, Patrick, FERLIGOJ, Anuška. How stable are centrality measures in valued networks regarding different actor non-response treatments and network's macro structure?. V: Second European Conference on Social Networks : June 14-17, 2016, Paris : [book of abstracts]. Paris: [s. n.], 2016, str. 227-228. http://eusn2016.sciencesconf.org/conference/eusn2016/eusn2016_bookofabstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 34097501]
kategorija: SU (S)
točke: 0.67, št. avtorjev: 1/3

103. FERLIGOJ, Anuška, CUGMAS, Marjan. Comparing Partitions from Non-equal Sets of Units. 20th Young Statisticians Meeting, Vorau, Austria, October 16th to 18th, 2015. http://www.stat.tugraz.at/ysm20/scientific_pgm.html. [COBISS.SI-ID 33612381]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 2/2

104. KONEC JURIČIČ, Nuša, LEKIĆ, Ksenija, TRATNJEK, Petra, CUGMAS, Marjan. The needs and dilemmas in the field of drugs, which adolescents confide to the web consellors on www.tosemjaz.net. V: KASTELIC, Andrej (ur.), KOSTNAPFEL RIHTAR, Tatja (ur.). [Abstract book], 7th South Eastern European and Adriatic Drug Addiction Treatment Conference and 14th SEEAnet Symposium on Addictive Behaviours and 6. slovenski simpozij o okužbi z virusom hepatitisa C pri osebah, ki uživajo droge, March 12th-14th, 2015, Ljubljana, Slovenia, EU, (Odvisnosti, Supl., 2015, 15, 1). Ljubljana: Prohealth, 2015, str. 34. [COBISS.SI-ID 3377893]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5, št. avtorjev: 1/4

105. FERLIGOJ, Anuška, CUGMAS, Marjan. Comparing partitions. V: LUSA, Lara (ur.), STARE, Janez (ur.). Abstracts and program. Ljubljana: Statistical Society of Slovenia, 2015, str. 31. [COBISS.SI-ID 33560157]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 2/2

106. KRONEGGER, Luka, CUGMAS, Marjan, FERLIGOJ, Anuška. Use of SAOM for modelling of network structure stability. V: LUSA, Lara (ur.), STARE, Janez (ur.). Abstracts and program. Ljubljana: Statistical Society of Slovenia, 2015, str. 54. [COBISS.SI-ID 33560413]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 3/3

107. KOTNIK, Žiga, ŠKULJ, Damjan. Does government fiscal spending impact the quality of the environment. V: LUSA, Lara (ur.), STARE, Janez (ur.). Abstracts and program. Ljubljana: Statistical Society of Slovenia, 2015, str. 59. [COBISS.SI-ID 4666030]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/2

108. ATANASOVA, Sara, KAMIN, Tanja, PETRIČ, Gregor. Comparing views between users and expert moderators on benefits and challenges of doctor-patient interaction in online health communities. V: Addressing the role of media in interpersonal communication and social interaction : in different contexts and professions : conference program. Aarhus: School of Communication and Culture, [2015], str. 41-42. [COBISS.SI-ID 33678429]
kategorija: SU (S)
točke: 1.33, št. avtorjev: 2/3

109. CUGMAS, Marjan, FERLIGOJ, Anuška, KRONEGGER, Luka. Stability of co-authorship blockmodels. V: Book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2015, str. 24. [COBISS.SI-ID 33336669]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 3/3

110. KRONEGGER, Luka, MALI, Franc, PLATINOVŠEK, Rok, FERLIGOJ, Anuška. Publication productivity and publication excellence of researchers in small scientific community. V: Book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2015, str. 45. [COBISS.SI-ID 33337181]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 2/4

111. ŽNIDARŠIČ, Anja, DOREIAN, Patrick, FERLIGOJ, Anuška. Impact of actor non-response treatments in valued networks on clustering. V: Book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2015, str. 98. [COBISS.SI-ID 33337437]
kategorija: SU (S)
točke: 0.67, št. avtorjev: 1/3

112. CUGMAS, Marjan, FERLIGOJ, Anuška. On comparing partitions. V: Conference program and book of abstracts : IFCS 2015. Bologna: University of Bologna, 2015, str. 79. https://dl.dropboxusercontent.com/u/20311937/Allegati%20sito/IFCS2015_BookOfAbstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 33443421]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 2/2

113. KOGOVŠEK, Tina, HLEBEC, Valentina. Methodological considerations in survey collection of ego-centered network data. V: Differences, inequalities and sociological imagination : abstract book. [S. l.]: European Sociological Association (ESA); Prague: Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences, [2015]. http://esa12thconference.eu/sites/esa12thconference.eu/files/esa_2015_book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 33470045]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/2

114. ATANASOVA, Sara. Empowerment as a communicative process in online health communities : a Bourdieuian perspective. V: KRAMP, Leif (ur.), et al. Journalism, representation and the public sphere, (The researching and teaching communication series). Bremen: Lumière, 2015, str. 257-258. [COBISS.SI-ID 33426269]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

115. ATANASOVA, Sara. Are online health communities beneficial and empowering solely for patients? : qualitative investigation of health professionals' participation in online health communities. V: Social networking in cyberspace 2015. Wolverhampton: University, [2015], str. 14. [COBISS.SI-ID 33679453]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

116. CUGMAS, Marjan, KRONEGGER, Luka, FERLIGOJ, Anuška. Stability of co-authorship networks in time. V: Sunbelt XXXV. [S. l.]: International Network for Social Network Analysis, 2015, str. 78. http://insna.org/sunbelt2015/wp-content/uploads/2015/06/Full-Abstracts-A-K.pdf. [COBISS.SI-ID 33442141]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 3/3

117. KRONEGGER, Luka, FERLIGOJ, Anuška, MALI, Franc, SNIJDERS, T. A. B., DOREIAN, Patrick. Scientific collaboration dynamics in a national scientific system. V: Sunbelt XXXV. [S. l.]: International Network for Social Network Analysis, 2015, str. 163. http://insna.org/sunbelt2015/wp-content/uploads/2015/06/Full-Abstracts-A-K.pdf. [COBISS.SI-ID 33442397]
kategorija: SU (S)
točke: 0.8, št. avtorjev: 2/5

118. KRONEGGER, Luka, MALI, Franc, PLATINOVŠEK, Rok, FERLIGOJ, Anuška. The impact of co-authorship and other factors on scientific productivity and excellence of researchers. V: Sunbelt XXXV. [S. l.]: International Network for Social Network Analysis, 2015, str. 164. http://insna.org/sunbelt2015/wp-content/uploads/2015/06/Full-Abstracts-A-K.pdf. [COBISS.SI-ID 33442653]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 2/4

119. ŽNIDARŠIČ, Anja, DOREIAN, Patrick, FERLIGOJ, Anuška. Impact of actor non-response treatments on centrality measures in valued networks. V: Sunbelt XXXV. [S. l.]: International Network for Social Network Analysis, 2015, str. 321. http://insna.org/sunbelt2015/wp-content/uploads/2015/06/Full-Abstracts-L-Z.pdf. [COBISS.SI-ID 33442909]
kategorija: SU (S)
točke: 0.67, št. avtorjev: 1/3

120. LOZAR MANFREDA, Katja, ČEHOVIN, Gregor, PETRIČ, Gregor, PETROVČIČ, Andraž. Timing of email invitations to web surveys. Webdatanet. [COBISS.SI-ID 33397597]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5, št. avtorjev: 1/4

121. ŽNIDARŠIČ, Anja, DOREIAN, Patrick, FERLIGOJ, Anuška. Actor non-response treatments in case of valued networks. V: Abstract book. [S. l.: s. n.], 2014. http://jornades.uab.cat/eusn/sites/jornades.uab.cat.eusn/files/Abstracts_book_eusn.pdf. [COBISS.SI-ID 32791133]
kategorija: SU (S)
točke: 0.67, št. avtorjev: 1/3

122. ŽIBERNA, Aleš. Generalized blockmodeling of sparse networks. V: LUSA, Lara (ur.), STARE, Janez (ur.). Abstracts and program. Ljubljana: Statistical Society of Slovenia, 2014, str. 18. http://conferences.nib.si/AS2014/AS2014-Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 32902749]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

123. ŽNIDARŠIČ, Anja, DOREIAN, Patrick, FERLIGOJ, Anuška. Are actor non-response treatments able to reveal network structure and central actors in valued networks?. V: LUSA, Lara (ur.), STARE, Janez (ur.). Abstracts and program. Ljubljana: Statistical Society of Slovenia, 2014, str. 19. http://conferences.nib.si/AS2014/AS2014-Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 32903261]
kategorija: SU (S)
točke: 0.67, št. avtorjev: 1/3

124. KOTNIK, Žiga, KLUN, Maja, ŠKULJ, Damjan. Combating climate change in industry. V: LUSA, Lara (ur.), STARE, Janez (ur.). Abstracts and program. Ljubljana: Statistical Society of Slovenia, 2014, str. 24. [COBISS.SI-ID 4429998]
kategorija: SU (S)
točke: 0.67, št. avtorjev: 1/3

125. CUGMAS, Marjan, FERLIGOJ, Anuška, KRONEGGER, Luka. Co-authorship structures of researchers in scientific disciplines in time. V: LUSA, Lara (ur.), STARE, Janez (ur.). Abstracts and program. Ljubljana: Statistical Society of Slovenia, 2014, str. 48. http://conferences.nib.si/AS2014/AS2014-Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 32904797]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 3/3

126. KRONEGGER, Luka, FERLIGOJ, Anuška, CUGMAS, Marjan. Stability of co-authorship blockmodeling structure in time. V: LUSA, Lara (ur.), STARE, Janez (ur.). Abstracts and program. Ljubljana: Statistical Society of Slovenia, 2014, str. 49. http://conferences.nib.si/AS2014/AS2014-Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 32905309]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 3/3

127. ATANASOVA, Sara, KAMIN, Tanja, PETRIČ, Gregor. The challenges of measuring empowerment process in online health communities. V: Communication for empowerment : citizens, markets, innovations : book of abstracts. [Lisboa]: Universidade Lusófona, [2014]. http://ecrea2014.ulusofona.pt/images/abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 33102685]
kategorija: SU (S)
točke: 1.33, št. avtorjev: 2/3

128. PETRIČ, Gregor, KAMIN, Tanja, PETROVČIČ, Andraž, et al. The effects of patient empowerment in online health communities on the patient : health professional relationship. V: Communication for empowerment : citizens, markets, innovations : book of abstracts. [Lisboa]: Universidade Lusófona, [2014]. http://ecrea2014.ulusofona.pt/images/abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 33102941]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5, št. avtorjev: 1/4

129. FERLIGOJ, Anuška, KRONEGGER, Luka, MALI, Franc, SNIJDERS, T. A. B., DOREIAN, Patrick. Dinamika znanstvenega sodelovanja v Sloveniji. V: VREČKO, Lea (ur.), KOGOVŠEK, Tina (ur.). Ekonomija in družba : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2014, str. 27-28. http://www.sociolosko-drustvo.si/wp-content/uploads/2014/05/SSD-ZBORNIK-CELOTA-14.pdf. [COBISS.SI-ID 33038941]
kategorija: SU (S)
točke: 0.8, št. avtorjev: 2/5

130. PUSTOVRH, Toni, MALI, Franc, FERLIGOJ, Anuška, KRONEGGER, Luka. Merjenje znanstvene odličnosti : nekaj vprašanj in problemov s področja evalvacije znanosti. V: VREČKO, Lea (ur.), KOGOVŠEK, Tina (ur.). Ekonomija in družba : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2014, str. 30. http://www.sociolosko-drustvo.si/wp-content/uploads/2014/05/SSD-ZBORNIK-CELOTA-14.pdf. [COBISS.SI-ID 33020765]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 2/4

131. RAŠKOVIĆ, Matevž, FERLIGOJ, Anuška, FRANSOO, Jan C., MAKOVEC BRENČIČ, Maja. The commitment and learning on buyer-supplier relationship flexibility : a social network analysis approach. V: KIYAK, Tunga (ur.), MEYER, Klaus (ur.). Local contexts in global business : AIB 2014 proceedings, 56th annual meeting of Academy of Internetional Business, Vancouver, Canada, June 23-26, 2014, (AIB ... proceedings, ISSN 2078-4430). [East Lansing]: Academy of International Business, cop. 2014, str. 205-206. [COBISS.SI-ID 22119142]
kategorija: SU (S) (izločeno iz točkovanja)
točke: 0, št. avtorjev: 1/4

132. FERLIGOJ, Anuška, KRONEGGER, Luka, MALI, Franc, SNIJDERS, T. A. B., DOREIAN, Patrick. Scientific collaboration dynamics in a national scientific system. V: Programme and abstracts, 8th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2014) and 7th International Conference of the ERCIM (European Research Consortium for Informatics and Mathematics) Working Froup on Computational and Methodological Statistics (ERCIM 2014), Pisa, 6-9 December 2014. [S. l.: CMStatistics and CFEnetwork, 2014], str. 62. [COBISS.SI-ID 33092957]
kategorija: SU (S)
točke: 0.8, št. avtorjev: 2/5

133. PETROVČIČ, Andraž, LOZAR MANFREDA, Katja, PETRIČ, Gregor. Nonresponse problem in surveys of online communities : an experiment. WebSM. http://workshop.websm. org/db/14/251/Bibliography/Nonresponse_problem_in_surveys_of_online_communities_An_experiment/?&cat=25&p1=410&p2=181&p3=453&p4=0&id=453&cat= 25. [COBISS.SI-ID 33096541]
kategorija: SU (S)
točke: 0.67, št. avtorjev: 1/3

134. ŽNIDARŠIČ, Anja, FERLIGOJ, Anuška, DOREIAN, Patrick. Blockmodeling : are structural and regular equivalence equally stable with introduced measurement errors?. V: Abstracts : Sunbelt XXXIII. [S.l.]: International Network for Social Network Analysis, 2013, str. 163. [COBISS.SI-ID 7173395]
kategorija: SU (S)
točke: 0.67, št. avtorjev: 1/3

135. KOTNIK, Žiga, KLUN, Maja, ŠKULJ, Damjan. Statistical approach to environmental impact analysis : the case of greenhouse gas emissions. V: LUSA, Lara (ur.), STARE, Janez (ur.). Abstracts and program, International Conference Applied Statistics 2013, September 22-25, 2013, Ribno (Bled), Slovenia. Ljubljana: Statistical Society of Slovenia, 2013, str. 35. [COBISS.SI-ID 4197550]
kategorija: SU (S)
točke: 0.67, št. avtorjev: 1/3

136. ŽIBERNA, Aleš. Measuring and visualizing change in cross-sectional time series. V: LUSA, Lara (ur.), STARE, Janez (ur.). Abstracts and program, International Conference Applied Statistics 2013, September 22-25, 2013, Ribno (Bled), Slovenia. Ljubljana: Statistical Society of Slovenia, 2013, str. 38. [COBISS.SI-ID 32212317]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

137. GROBOLJŠEK, Blanka, MALI, Franc, FERLIGOJ, Anuška, KRONEGGER, Luka. Pomen in vloga medsebojnega sodelovanja med znanstveniki. V: MALNAR, Brina (ur.), ANTIĆ, Milica G. (ur.). Elite in ljudstvo : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2013, str. 19. http://www.sociolosko-drustvo.si/wp-content/uploads/2013/10/SSD-novice-13-5-November-2013.pdf. [COBISS.SI-ID 32311389]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 2/4

138. DOREIAN, Patrick, FERLIGOJ, Anuška, ŽNIDARŠIČ, Anja. Actor non-response treatments in case of signed networks. V: ESRA. Ljubljana: Faculty of Social Sciences: ESRA, European Survey Research Association, 2013. http://www.europeansurveyresearch.org/conference/programme?sess=94#354. [COBISS.SI-ID 7227667]
kategorija: SU (S)
točke: 0.67, št. avtorjev: 1/3

139. ŽNIDARŠIČ, Anja, FERLIGOJ, Anuška, DOREIAN, Patrick. Can structural equivalence reveal regularly connected cohesive subgroups?. V: ESRA. Ljubljana: Faculty of Social Sciences: ESRA, European Survey Research Association, 2013. http://www.europeansurveyresearch.org/conference/programme?sess=94#266. [COBISS.SI-ID 7227411]
kategorija: SU (S)
točke: 0.67, št. avtorjev: 1/3

140. KOGOVŠEK, Tina, HLEBEC, Valentina. Analyzing predictors and outcomes of social network compositions with a compositional structural equation model. European Survey Research Association. http://www.europeansurveyresearch.org/conference/programme?sess=11#128. [COBISS.SI-ID 32161629]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/2

141. HLEBEC, Valentina, KOGOVŠEK, Tina. Different approaches for ego-centered network measurement : a meta-analysis. European Survey Research Association. http://www.europeansurveyresearch.org/conference/programme?sess=119#130. [COBISS.SI-ID 32161885]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/2

142. PETROVČIČ, Andraž, LOZAR MANFREDA, Katja, PETRIČ, Gregor. The effect of email invitation characteristics and response reluctance on non-response in web forum surveys. European Survey Research Association. http://www.europeansurveyresearch.org/conference/programme?sess=120#676. [COBISS.SI-ID 32162141]
kategorija: SU (S)
točke: 0.67, št. avtorjev: 1/3

143. DOREIAN, Patrick, FERLIGOJ, Anuška, ŽNIDARŠIČ, Anja. Stability of core-periphery blockmodels based on structural and regular equivalence. V: Networks in space and time : models, data collection and applications : program & abstracts. [S. l.: s. n., 2013], str. 40. [COBISS.SI-ID 7257619]
kategorija: SU (S)
točke: 0.67, št. avtorjev: 1/3

144. FERLIGOJ, Anuška, KRONEGGER, Luka. Measuring preferential attachment and clustering in longitudinal collaboration networks. V: Networks in space and time : models, data collection and applications : program & abstracts. [S. l.: s. n., 2013], str. 41. [COBISS.SI-ID 32581213]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 2/2

145. ŽNIDARŠIČ, Anja, FERLIGOJ, Anuška, DOREIAN, Patrick. On the stability of blockmodels based on structural and regular equivalence given measurement errors. V: Analysis "and" modeling of complex data in behavioural and social sciences : book of abstracts : JCS - CLADAG 12. [S. l.: s. n.], 2012, str. 96. [COBISS.SI-ID 31505245]
kategorija: SU (S)
točke: 0.67, št. avtorjev: 1/3

146. FERLIGOJ, Anuška, ŽNIDARŠIČ, Anja, DOREIAN, Patrick. Tie non-response in social networks : treatments of tie non-response and blockmodeling outcomes. V: Conference proceedings. Vol. 1, Book of abstracts. [S. l.: s. n., 2012], str. 56. [COBISS.SI-ID 31417181]
kategorija: SU (S)
točke: 0.67, št. avtorjev: 1/3

147. KORENINI, Bojan. Understanding interviewees by using a new approach to laddering technique. V: Persons as scientists, storytellers, and artists : exploring metaphors for creative relational processes. [S. l.]: Constructivist Psychology Network, cop. 2012, str. 23. [COBISS.SI-ID 33156189]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

148. FERLIGOJ, Anuška. Teaching statistics : experiences from Slovenia. V: ROŽMAN, Sara (ur.), CRNOVIĆ, Deja (ur.). Slovenija v času negotovosti : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2012, str. 15. [COBISS.SI-ID 31624541]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

149. KOGOVŠEK, Tina, BERNIK, Ivan, KUHAR, Roman, ŠVAB, Alenka. Študentska spolnost v Sloveniji : zelo serijska, zelo monogamna?. V: ROŽMAN, Sara (ur.), CRNOVIĆ, Deja (ur.). Slovenija v času negotovosti : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2012, str. 30-31. [COBISS.SI-ID 31626845]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5, št. avtorjev: 1/4

150. ČERNIGOJ-SADAR, Nevenka, KANJUO-MRČELA, Aleksandra, KOGOVŠEK, Tina. Spolne razlike v konfliktnosti odnosov med delom in družino. V: ROŽMAN, Sara (ur.), CRNOVIĆ, Deja (ur.). Slovenija v času negotovosti : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2012, str. 35. [COBISS.SI-ID 31631453]
kategorija: SU (S)
točke: 0.67, št. avtorjev: 1/3

151. FERLIGOJ, Anuška, KRONEGGER, Luka, KOLAR, Jana, UMEK-VENTURINI, Andreja. Sodelovanje v Okvirnem pogramu EU. V: ROŽMAN, Sara (ur.), CRNOVIĆ, Deja (ur.). Slovenija v času negotovosti : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2012, str. 38. [COBISS.SI-ID 31688029]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 2/4

152. KRONEGGER, Luka, FERLIGOJ, Anuška, MALI, Franc. Klasifikacija znanstvenih disciplin glede na znanstveno sodelovanje. V: ROŽMAN, Sara (ur.), CRNOVIĆ, Deja (ur.). Slovenija v času negotovosti : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2012, str. 42. [COBISS.SI-ID 31633245]
kategorija: SU (S)
točke: 1.33, št. avtorjev: 2/3

153. KRONEGGER, Luka, FERLIGOJ, Anuška. Clustering of scientific disciplines according to their collaboration structure. V: Sunbelt XXXII. [S.l.]: International Network for Social Network Analysis, 2012, str. [30]. [COBISS.SI-ID 31187549]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 2/2

154. FERLIGOJ, Anuška, BATAGELJ, Vladimir, DOREIAN, Patrick. The nine nations of North America. V: Sunbelt XXXII. [S.l.]: International Network for Social Network Analysis, 2012, str. [251]. [COBISS.SI-ID 31187805]
kategorija: SU (S)
točke: 0.67, št. avtorjev: 1/3

155. KRONEGGER, Luka, FERLIGOJ, Anuška, DOREIAN, Patrick. Blockmodelling of co-authorship networks. V: Algorithms from & for nature and life : collection of abstracts. [S. l.: s. n.], 2011, str. 112. [COBISS.SI-ID 30595933]
kategorija: SU (S)
točke: 1.33, št. avtorjev: 2/3

156. PREZELJ, Iztok, ŽIBERNA, Aleš. Consequence, time and interdependency-based risk assessment in the field of critical infrastructure. V: JOVANOVIĆ, Aleksandar (ur.). Book of abstracts, 3rd iNTeg-Risk Conference & 20th SRA-Europe Meeting, 6-8 June 2011, Stuttgart. Stuttgart: Steinbeis-Edition, 2011, str. 117. [COBISS.SI-ID 30689373]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/2

157. KRONEGGER, Luka, FERLIGOJ, Anuška, DOREIAN, Patrick. Collaboration structures in Slovenian scientific communities. V: Collaboration networks and knowledge diffusion : theory, data and methods : book of abstracts. [S. l.: s. n., 2011], str. 39. [COBISS.SI-ID 30535517]
kategorija: SU (S)
točke: 1.33, št. avtorjev: 2/3

158. BATAGELJ, Vladimir, FERLIGOJ, Anuška, DOREIAN, Patrick. The nine nations of North America. V: International Classification Conference incorporating the Symposium on Bourdieu and Geometric Analysis of Data, School of Medical & Biological Sciences, University of St Andrews, 11 - 15 July, 2011. [S. l.: s. n., 2011], str. 14. [COBISS.SI-ID 30536541]
kategorija: SU (S)
točke: 0.67, št. avtorjev: 1/3

159. ŠIROK, Klemen, PETRIČ, Gregor. Impact measurement revised : evaluating the impact of the lifelong learning programme in Slovenia. V: ŠUŠTERŠIČ, Janez (ur.), SEDMAK, Suzana (ur.), NASTAV, Bojan (ur.). Managing sustainability? : abstracts of the 12th international conference. Koper: Faculty of Management, 2011, str. 24. [COBISS.SI-ID 4158935]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/2

160. HLEBEC, Valentina, KOGOVŠEK, Tina. Different approaches to measure ego-centered social support networks : a meta-analysis. V: Minimizing and handling non-response in sample survey : 8-9 December 2011, Leuven, Belgium. [Leuven: European Science Foundation, 2011], str. [29]-[30]. [COBISS.SI-ID 30394461]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/2

161. KOGOVŠEK, Tina, HLEBEC, Valentina. Measuring egocentered social networks : comparison of data collection modes. V: Minimizing and handling non-response in sample survey : 8-9 December 2011, Leuven, Belgium. [Leuven: European Science Foundation, 2011], str. [32]-[34]. [COBISS.SI-ID 30394717]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/2

162. SUKLAN, Jana, ŽABKAR, Vesna, ŠKULJ, Damjan. Modelling synergies in planning multimedia activities in integrated marketing communications perspective. V: LUSA, Lara (ur.), STARE, Janez (ur.). Program and abstracts, International Conference Applied Statistics 2011, September 19-22, 2011, Ribno. Ljubljana: Statistical Society of Slovenia, 2011, str. 66. [COBISS.SI-ID 30661725]
kategorija: SU (S)
točke: 0.67, št. avtorjev: 1/3

163. BERNIK, Ivan, KOGOVŠEK, Tina, ŠVAB, Alenka, KUHAR, Roman. Students' sexual behaviour in Slovenia. V: Social relations in turbulent times : abstract book. [S. l.]: European Sociological Association; Geneva: University of Geneva: Swiss Sociological Association, cop. 2011. [COBISS.SI-ID 30601309]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5, št. avtorjev: 1/4

164. KOGOVŠEK, Tina, HLEBEC, Valentina, COENDERS, Germà. Validity and reliability of measurement of egocentered network composition indicators. V: Social relations in turbulent times : abstract book. [S. l.]: European Sociological Association; Geneva: University of Geneva: Swiss Sociological Association, cop. 2011. [COBISS.SI-ID 30602333]
kategorija: SU (S)
točke: 0.67, št. avtorjev: 1/3

165. ŽNIDARŠIČ, Anja, FERLIGOJ, Anuška, DOREIAN, Patrick. The impact of different non-response treatments on the stability of blockmodels. V: Sunbelt XXXI. [S.l.]: International Network for Social Network Analysis, 2011. http://www.insna.org/PDF/Sunbelt/31_AbstractPDF.pdf. [COBISS.SI-ID 30208605]
kategorija: SU (S)
točke: 0.67, št. avtorjev: 1/3

166. BATAGELJ, Vladimir, MRVAR, Andrej, et al. Viszards XXXI session. V: Sunbelt XXXI. [S.l.]: International Network for Social Network Analysis, 2011. http://www.insna.org/PDF/Sunbelt/31_AbstractPDF.pdf. [COBISS.SI-ID 30156125]
kategorija: SU (S)
točke: 0.22, št. avtorjev: 1/9

167. KOGOVŠEK, Tina, BERNIK, Ivan, KUHAR, Roman, ŠVAB, Alenka. Družbeni kontekst prvega heteroseksualnega spolnega odnosa študentov in študentk v Sloveniji. V: BERNIK, Ivan (ur.). Tri desetletja spreminjanja slovenske družbe : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2011, str. 28. [COBISS.SI-ID 30880861]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5, št. avtorjev: 1/4

168. KUHAR, Roman, KOGOVŠEK, Tina, ŠVAB, Alenka. Internet kot maritalni trg : izkušnje in stališča uporabnikov in uporabnic spletnih strani za spoznavanje potencialnih partnerk in partnerjev. V: BERNIK, Ivan (ur.). Tri desetletja spreminjanja slovenske družbe : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2011, str. 33. [COBISS.SI-ID 30881629]
kategorija: SU (S)
točke: 0.67, št. avtorjev: 1/3


1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

169. JUG, Janez. Bibliografije raziskovalcev in vrednotenje raziskovalne uspešnosti. V: AMBROŽIČ, Melita (ur.), VOVK, Damjana (ur.). Skupaj smo močnejši : povezovanje, sodelovanje in etično delovanje : povzetki prispevkov. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2014, str. 57-59. http://www.zbds-zveza.si/sites/default/files/dokumenti/2014/zbornik-povzetki-skupaj-smo-mocnejsi.pdf. [COBISS.SI-ID 33135965]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1


1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

170. ŽIBERNA, Aleš, LAZEGA, Emmanuel. Role sets and division of work at two levels of collective agency : the case of blockmodeling a multilevel (inter-individual and inter-organizational) network. V: LAZEGA, Emmanuel (ur.), SNIJDERS, T. A. B. (ur.). Multilevel network analysis for the social sciences : theory, methods and applications, (Methodos series, vol. 12). Cham [etc.]: Springer, cop. 2016, str. 173-209, graf. prikazi, doi: 10.1007/978-3-319-24520-1. [COBISS.SI-ID 33810269]
kategorija: 3B (Z, A', A1/2); tipologijo je verificiral OSICD
točke: 15, št. avtorjev: 1/2

171. MRVAR, Andrej, PODNAR, Klement. Semantic network analysis. V: CARROLL, Craig E. (ur.). The Sage encyclopedia of corporate reputation. 1st ed. Thousand Oaks: Sage, 2016, str. 735-742, ilustr. [COBISS.SI-ID 34098269]
kategorija: 3B (Z, A', A1/2); tipologija ni verificirana
točke: 15, št. avtorjev: 1/2

172. GROBOLJŠEK, Blanka, MALI, Franc, FERLIGOJ, Anuška, KRONEGGER, Luka. Career aspects of Slovenian researchers' collaboration practices. V: PRPIĆ, Katarina (ur.). (Re)searching scientific careers. St. Petersburg: Institute for the History of Science and Technology [etc.], 2014, str. 197-224, ilustr. [COBISS.SI-ID 32856413]
kategorija: 3C (Z); tipologijo je verificiral OSICD
točke: 12.5, št. avtorjev: 2/4

173. COROMINA, Lluís, HLEBEC, Valentina, KOGOVŠEK, Tina, COENDERS, Germà. Network data collected via the web. V: ALHAJJ, Reda (ur.), ROKNE, Jon (ur.). Encyclopedia of social network analysis and mining. New York: Springer, cop. 2014, str. 1069-1076. [COBISS.SI-ID 33095005]
kategorija: 3B (Z, A', A1/2); tipologijo je verificiral OSICD
točke: 7.5, št. avtorjev: 1/4

174. BATAGELJ, Vladimir, MRVAR, Andrej. Pajek. V: ALHAJJ, Reda (ur.), ROKNE, Jon (ur.). Encyclopedia of social network analysis and mining. New York: Springer, cop. 2014, str. 1245-1256, ilustr. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-6170-8_310. [COBISS.SI-ID 17138265]
kategorija: 3B (Z, A', A1/2); tipologijo je verificiral OSICT
točke: 15, št. avtorjev: 1/2

175. COENDERS, Germà, KOGOVŠEK, Tina, HLEBEC, Valentina, COROMINA, Lluís. Quality of social network data. V: ALHAJJ, Reda (ur.), ROKNE, Jon (ur.). Encyclopedia of social network analysis and mining. New York: Springer, cop. 2014, str. 1433-1441. [COBISS.SI-ID 33095261]
kategorija: 3B (Z, A', A1/2); tipologijo je verificiral OSICD
točke: 7.5, št. avtorjev: 1/4

176. KOGOVŠEK, Tina, HLEBEC, Valentina, COENDERS, Germà, COROMINA, Lluís. Questionnaires for measuring social network contacts. V: ALHAJJ, Reda (ur.), ROKNE, Jon (ur.). Encyclopedia of social network analysis and mining. New York: Springer, cop. 2014, str. 1463-1472, ilustr. [COBISS.SI-ID 33095773]
kategorija: 3B (Z, A', A1/2); tipologijo je verificiral OSICD
točke: 7.5, št. avtorjev: 1/4

177. HERMANS, Filip, ŠKULJ, Damjan. Stochastic processes. V: AUGUSTIN, Thomas (ur.). Introduction to imprecise probabilities, (Wiley series in probability and statistics). Chichester: John Wiley & Sons, 2014, str. 258-278. [COBISS.SI-ID 32920669]
kategorija: 3B (Z, A', A1/2); tipologijo je verificiral OSICN
točke: 15, št. avtorjev: 1/2

178. KRONEGGER, Luka, STRES, Blaž. Analiza omrežja sodelovanj med raziskovalci s področja študija mikrobiologije Univerze v Ljubljani. V: RASPOR, Peter (ur.), et al. Mikrobiologija za znanje in napredek : 20 let univerzitetnega študija mikrobiologije, (Pomen biotehnologije in mikrobiologije za prihodnost, 11). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Katedra za biotehnologijo, mikrobiologijo in varnost živil, 2013, str. 425-434, ilustr. [COBISS.SI-ID 3336584]
kategorija: 3D (Z); tipologijo je verificiral OSICD
točke: 5, št. avtorjev: 1/2

179. HASEBRINK, Uwe, LOBE, Bojana. The cultural context of risk : on the role of intercultural differences for safer internet issues. V: O'NEILL, Brian (ur.). Towards a better internet for children? : policy pillars, players and paradoxes. Göteborg: Nordicom, cop. 2013, str. 283-299, ilustr. [COBISS.SI-ID 32602973]
kategorija: 3C (Z); tipologijo je verificiral OSICD
točke: 12.5, št. avtorjev: 1/2

180. LOBE, Bojana, OLAFSSON, Kjartan. Similarities and differences across Europe. V: LIVINGSTONE, Sonia M. (ur.). Children, risk and safety on the internet : research and policy challenges in comparative perspective. Bristol: Policy Press, 2012, str. 273-284, tabele. [COBISS.SI-ID 31885917]
kategorija: 3B (Z, A', A1/2); tipologijo je verificiral OSICD
točke: 15, št. avtorjev: 1/2

181. MALI, Franc, KRONEGGER, Luka, DOREIAN, Patrick, FERLIGOJ, Anuška. Dynamic scientific co-authorship networks. V: SCHARNHORST, Andrea (ur.), BÖRNER, Katy (ur.), BESSELAAR, Peter van den (ur.). Models of science dynamics : encounters between complexity theory and information sciences, (Springer complexity), (Understanding complex systems, ISSN 1860-0832). Heidelberg ... [etc.]: Springer, cop. 2012, str. 195-232, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 31116125], [Scopus do 5. 4. 2016: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.50, normirano št. čistih citatov (NC): 20]
kategorija: 3B (Z, A', A1/2); tipologijo je verificiral OSICD
točke: 15, št. avtorjev: 2/4

182. FERLIGOJ, Anuška, DOREIAN, Patrick, BATAGELJ, Vladimir. Positions and roles. V: SCOTT, John (ur.), CARRINGTON, Peter J. (ur.). The SAGE handbook of social network analysis. Reprinted. Los Angeles [etc.]: Sage, 2012, cop. 2011, str. 434-446. [COBISS.SI-ID 31998301]
kategorija: 3B (Z, A', A1/2) (ponatis); tipologijo je verificiral OSICD
točke: 0, št. avtorjev: 1/3

183. HLEBEC, Valentina, MRZEL, Maja, KOGOVŠEK, Tina. The comparability of event-related and general social support. V: TING, I-Hsien (ur.), HONG, Tzung-Pei (ur.), WANG, Leon Shyue-Liang (ur.). Social network mining, analysis, and research trends : techniques and applications. Hershey: Information Science Reference, cop. 2012, str. 339-359, tabele. [COBISS.SI-ID 30883421]
kategorija: 3B (Z, A', A1/2); tipologijo je verificiral OSICD
točke: 10, št. avtorjev: 1/3

184. MORGAN, David L., LOBE, Bojana. Online focus groups. V: HESSE-BIBER, Sharlene Janice (ur.). The handbook of emergent technologies in social research. New York: Oxford University Press, cop. 2011, str. 199-230, ilustr. [COBISS.SI-ID 33268317]
kategorija: 3B (Z, A', A1/2); tipologijo je verificiral OSICD
točke: 15, št. avtorjev: 1/2

185. PETROVČIČ, Andraž, PETRIČ, Gregor, VEHOVAR, Vasja. Network and mobile sociality in personal communities : exploring personal networks of ICT users. V: LING, Richard Seyler (ur.), CAMPBELL, Scott W. (ur.). Mobile communication : bringing us together and tearing us apart. New Brunswick; London: Transaction, cop. 2011, str. 181-209, tabele. [COBISS.SI-ID 30559581]
kategorija: 3C (Z); tipologijo je verificiral OSICD
točke: 8.33, št. avtorjev: 1/3

186. FERLIGOJ, Anuška, DOREIAN, Patrick, BATAGELJ, Vladimir. Positions and roles. V: SCOTT, John (ur.), CARRINGTON, Peter J. (ur.). The SAGE handbook of social network analysis. Los Angeles [etc.]: SAGE, 2011, str. 434-446. [COBISS.SI-ID 30395741]
kategorija: 3B (Z, A', A1/2); tipologijo je verificiral OSICD
točke: 10, št. avtorjev: 1/3


1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

187. FERLIGOJ, Anuška. Mandat, zaznamovan z bolonjsko reformo. V: KALIN GOLOB, Monika (ur.), GRIZOLD, Anton (ur.). Fakulteta za družbene vede : 50 let znanosti o družbi. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2011, str. 119-123, fotogr. [COBISS.SI-ID 30893405]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1/1


1.18 Geslo - sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju ...

188. FERLIGOJ, Anuška. Multicriteria clustering. V: LOVRIĆ, Miodrag (ur.). International encyclopedia of statistical science : with 153 figures and 91 tables. Berlin; Heidelberg: Springer, cop. 2011, str. 870-872, doi: 10.1007/978-3-642-04898-2_383. [COBISS.SI-ID 30748765]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1


1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

189. ŠKULJ, Damjan. Chen, Mufa (PRC-BJN-MCS): Practical criterion for uniqueness of Q-processes. (English, Chinese summary), Chinese J. Appl. Probab. Statist. 31 (2015), no. 2, 213-224. MathSciNet, ISSN 2167-5163. http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3381832. [COBISS.SI-ID 33939037]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1/1

190. ŠKULJ, Damjan. Chen, Ting-Li (RC-AST-S); Hwang, Chii-Ruey (RC-AST): Accelerating reversible Markov chains. (English summary), Statist. Probab. Lett. 83 (2013), no. 9, 1956-1962. MathSciNet, ISSN 2167-5163. http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3079029. [COBISS.SI-ID 33939805]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1/1

191. ŠKULJ, Damjan. De Cooman, Gert (B-GHNT-SYZ); Miranda, Enrique (E-UO-SOR): Lower previsions induced by filter maps. (English summary), J. Math. Anal. Appl. 410 (2014), no. 1, 101-116. MathSciNet, ISSN 2167-5163. http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3109823. [COBISS.SI-ID 33939293]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1/1

192. ŠKULJ, Damjan. Khare, Kshitij (1-FL-S); Mukherjee, Nabanita (1-CHOP-COR): Convergence analysis of some multivariate Markov chains using stochastic monotonicity. (English summary), Ann. Appl. Probab. 23 (2013), no. 2, 811-833. MathSciNet, ISSN 2167-5163. http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3059276. [COBISS.SI-ID 33940061]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1/1

193. ŠKULJ, Damjan. Pǎun, U. (R-AOS-MSA): Waiting time random variables: upper bounds. (English summary), Markov Process. Related Fields 19 (2013), no. 4, 791-818. MathSciNet, ISSN 2167-5163. http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3185201. [COBISS.SI-ID 33939549]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1/1

194. ŠKULJ, Damjan. Martino, Luca (E-CARL-SCL); Del Olmo, Victor Pascual (E-CARL-SCL); Read, Jesse (E-CARL-SCL): A multi-point Metropolis scheme with generic weight functions. (English summary), Statist. Probab. Lett. 82 (2012), no. 7, 1445-1453. MathSciNet, ISSN 2167-5163. http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2929799. [COBISS.SI-ID 33940317]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1/1

195. KOGOVŠEK, Tina. Frane Adam, Valentina Hlebec, Matic Kavčič, Maja Mrzel, Darka Podmenik, Tonka Poplas Susič, Danica Rotar Pavlič, Urša Lamut, Igor Švab: Kvalitativno raziskovanje v interdisciplinarni perspektivi. Ljubljana: Inštitut za razvojne in strateške analize, 2012. Družboslovne razprave, ISSN 0352-3608. [Tiskana izd.], dec. 2012, letn. 28, št. 71, str. 141-142. [COBISS.SI-ID 31675485]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1/1

196. ŠKULJ, Damjan. Ben-Ari, Iddo (1-CT); Neumann, Michael: Probabilistic approach to Perron root, the group inverse, and applications. (English summary), Linear Multilinear Algebra 60 (2012), no. 1, 39-63. MathSciNet, ISSN 2167-5163. http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2869672. [COBISS.SI-ID 33940573]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1/1

197. ŠKULJ, Damjan. De la Iglesia, Manuel (1-NY-X): A note on the invariant distribution of a quasi-birth-and-death process. (English summary), J. Phys. A 44 (2011), no. 13, 135201, 9 pp. MathSciNet, ISSN 2167-5163. http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2776206. [COBISS.SI-ID 33940829]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1/1


1.20 Predgovor, spremna beseda

198. FERLIGOJ, Anuška, BATAGELJ, Vladimir. Special issue on Network Analysis : preface by the guest editors. V: Advances in Data Analysis and Classification : special issue on "Network Analysis", Workshop on Social Network Analysis: Models and Methods for Relational Data (ARS'09), University of Salerno, 13-14 July 2009, (Advances in data analysis and classification (Print), ISSN 1862-5347, Vol. 5, no. 2, 2011). Berlin: Springer, 2011, str. 77-79, doi: 10.1007/s11634-011-0089-4. [COBISS.SI-ID 30398557], [JCR, SNIP, WoS do 5. 7. 2011: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 11. 9. 2013: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50, normirano št. čistih citatov (NC): 1]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/2


1.22 Intervju

199. PETRIČ, Gregor (intervjuvanec), ATANASOVA, Sara (intervjuvanec). Specialista za zdravje na spletu. Finance, ISSN 1318-1548, 13. mar. 2015, št. 51, str. 16-17, fotogr. [COBISS.SI-ID 33253469]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 2/2

200. FERLIGOJ, Anuška (intervjuvanec). Pogovor z Anuško Ferligoj. Udomačena statistika. https://udomacenastatistika.wordpress.com/2015/02/25/pogovor-z-anusko-ferligoj/. [COBISS.SI-ID 33948253]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

201. TURK, Vito, ĐONLAGIĆ, Denis, FERLIGOJ, Anuška, RAVNIKAR, Maja, RIHA, Rado, STRLE, Franc. Odliv človeškega kapitala : rezi v znanosti : poziv znanstvenega sveta agencije za raziskovalno dejavnost vladi in parlamentu. Delo, ISSN 0350-7521, 23. jul. 2013, leto 55, št. 160, str. 5, fotogr. [COBISS.SI-ID 32108381]
kategorija: SU (S)
točke: 0.17, št. avtorjev: 1/6

202. FERLIGOJ, Anuška (intervjuvanec). V Sloveniji se z napovedovanjem izidov volitev nihče resno ne ukvarja. Delo.si, ISSN 1854-6544. [Spletna izd.], 15. dec. 2012. http://www.delo.si/zgodbe/sobotnapriloga/v-sloveniji-se-z-napovedovanjem-izidov-volitev-nihce-resno-ne-ukvarja.html. [COBISS.SI-ID 36436741]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

203. FERLIGOJ, Anuška (intervjuvanec). Če hočeš imeti dobre zamisli, moraš biti odprt za novosti : Anuška Ferligoj, statističarka. Delo, ISSN 0350-7521, 15. dec. 2012, leto 54, št. 290, fotogr. [COBISS.SI-ID 31760733]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

204. PETRIČ, Gregor (intervjuvanec). Številke imajo izjemno politično moč. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 12. nov. 2011, letn. 61, št. 262, str. 6-7, fotogr. [COBISS.SI-ID 30798429]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

205. BANJAC, Marinko, MANCE, Boris, PETRIČ, Gregor, PETROVČIČ, Andraž, SEKLOČA, Peter, SLAČEK BRLEK, Aleksander Sašo, SPLICHAL, Slavko, TURNŠEK, Maja, VOBIČ, Igor, VREČKO ILC, Blaž, SPLICHAL, Slavko (urednik). Meje razumevanja trajnostnega razvoja v slovenski politiki, ekonomiji, civilni družbi in medijih. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2015. 68 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-235-761-0. http://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/zalozba/meje-razumevanja.pdf?sfvrsn=2. [COBISS.SI-ID 282368000]
kategorija: 2B (Z, A1/2); tipologijo je verificiral OSICD
točke: 8, št. avtorjev: 1/10

206. BATAGELJ, Vladimir, DOREIAN, Patrick, FERLIGOJ, Anuška, KEJŽAR, Nataša. Understanding large temporal networks and spatial networks : exploration, pattern searching, visualization and network evolution, (Wiley series in computational and quantitative social science). Chichester: J. Wiley & Sons, 2014. XIV, 450 str., graf. prikazi, zvd. ISBN 978-0-470-71452-2. http://catalogimages.wiley.com/images/db/jimages/9780470714522.jpg. [COBISS.SI-ID 31563993]
kategorija: 2A (Z, A'', A', A1/2); tipologijo je verificiral OSICM
točke: 40, št. avtorjev: 1/4

207. ŽALAR, Aleksandra, LESKOVŠEK, Evita, ČEH, Fani, CUGMAS, Marjan. Spolna vzgoja v okviru vzgoje za zdravje v slovenskih srednjih šolah : znanstvena monografija = [Sex education in the context of health education in Slovenian secondary school]. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2013. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-6911-24-5. http://www.ivz.si/Mp.aspx/?ni=0&pi=7&_7_Filename=attName.png&_7_MediaId=7251&_7_AutoResize=false&pl=0-7.3. [COBISS.SI-ID 268686336]
kategorija: 2B (Z, A1/2); tipologijo je verificiral OSICM
točke: 20, št. avtorjev: 1/4

208. ŽALAR, Aleksandra, LESKOVŠEK, Evita, ČEH, Fani, CUGMAS, Marjan. Spolna vzgoja v okviru vzgoje za zdravje v slovenskih srednjih šolah. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2012. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-6911-09-2. [COBISS.SI-ID 264886272]
kategorija: 2B (Z, A1/2); tipologijo je verificiral OSICM
točke: 20, št. avtorjev: 1/4

209. NOOY, Wouter de, MRVAR, Andrej, BATAGELJ, Vladimir. Zhizhu : shehui wangluo fenxi jishu : di er ban = Exploratory social network analysis with Pajek (Second Edition), (Kuaxueke mingzuo yizhu xilie). Beijing: Shijie tushu chuban gongsi, 2012. 500 str., ilustr. ISBN 978-7-5100-5288-0. [COBISS.SI-ID 31870813]
kategorija: 2B (Z, A1/2) (prevod); tipologijo je verificiral OSICD
točke: 20, št. avtorjev: 1/3

210. NOOY, Wouter de, MRVAR, Andrej, BATAGELJ, Vladimir. Exploratory social network analysis with Pajek, (Structural analysis in the social sciences, 34). Revised and expanded 2nd ed. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2011. XXX, 442 str., ilustr. ISBN 978-1-107-00238-8. ISBN 1-107-00238-9. ISBN 978-0-521-17480-0. ISBN 0-521-17480-5. [COBISS.SI-ID 30443869]
kategorija: 2A (Z, A'', A', A1/2) (nova izdaja); tipologijo je verificiral OSICD
točke: 26.67, št. avtorjev: 1/3


2.02 Strokovna monografija

211. LEKIĆ, Ksenija, TRATNJEK, Petra, KONEC JURIČIČ, Nuša, CUGMAS, Marjan, TACOL, Alenka (urednik), BRIŠAR-SLANA, Žarka (urednik), BUT, Brane (urednik), CENTA, Ksenija (urednik), GOBOV, Lucija (urednik), KUHAR, Metka (urednik, avtor dodatnega besedila). Srečanja na spletu : potrebe slovenske mladine in spletno svetovanje. 1. natis. Celje [i. e.] Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2014. 231 str., ilustr. ISBN 978-961-6911-44-3. http://www.ivz.si/Mp.aspx/?ni=0&pi=7&_7_Filename=attName.png&_7_MediaId=9373&_7_AutoResize=false&pl=0-7.3. [COBISS.SI-ID 276192000]
kategorija: SU (S)
točke: 12.5, št. avtorjev: 1/4


2.05 Drugo učno gradivo

212. FERLIGOJ, Anuška, LOZAR MANFREDA, Katja, ŽIBERNA, Aleš. Osnove statistike na prosojnicah : študijsko gradivo pri predmetu Statistika. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2015. 190 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 33371741]
kategorija: SU (S)
točke: 1.33, št. avtorjev: 2/3


2.08 Doktorska disertacija

213. KORENINI, Bojan. Metoda skladnega veriženja : doktorska disertacija. Ljubljana: [B. Korenini], 2015. 334 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 33289565]
kategorija: SU (S)
točke: 20, št. avtorjev: 1/1

214. KRONEGGER, Luka. Dinamika omrežij soavtorstev slovenskih raziskovalcev : doktorska disertacija. Ljubljana: [L. Kronegger], 2011. 237 str., ilustr., tabele. http://dk.fdv.uni-lj.si/doktorska_dela/pdfs/dr_kronegger-luka.PDF. [COBISS.SI-ID 256044288]
kategorija: SU (S)
točke: 20, št. avtorjev: 1/1


2.09 Magistrsko delo

215. CUGMAS, Marjan. Stabilnost so-avtorskih [!] bločnih modelov : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Cugmas], 2015. XII, 78 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=73442. [COBISS.SI-ID 11097172]
kategorija: SU (S)
točke: 10, št. avtorjev: 1/1

216. ATANASOVA, Sara. Opolnomočenje v družbenih poljih spleta skozi Bourdieujevo teorijo simbolne moči : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Atanasova], 2013. 100 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_atanasova-sara.pdf. [COBISS.SI-ID 32090973]
kategorija: SU (S)
točke: 10, št. avtorjev: 1/1


2.11 Diplomsko delo

217. CUGMAS, Marjan. Razvrščanje znanstvenih disciplin glede na tipe znanstvenih objav : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Cugmas], 2013. 49 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_cugmas-marjan.pdf. [COBISS.SI-ID 32362589]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

218. ATANASOVA, Sara. Znanstvena skupnost družboslovne informatike : analiza znanstvene specialnosti : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Atanasova], 2011. 85 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_atanasova-sara.pdf. [COBISS.SI-ID 30642525]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1


2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

219. KANJUO-MRČELA, Aleksandra, KOGOVŠEK, Tina, FILIPOVIČ HRAST, Maša, LUŽAR, Barbara, TONI, Tjaša. Enakost spolov na mestih odločanja v gospodarstvu : končno poročilo. Ljubljana: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2015. 63 str., tabele. ISBN 978-961-6471-23-7. [COBISS.SI-ID 280529408]
kategorija: SU (S)
točke: 0.4, št. avtorjev: 1/5

220. KANJUO-MRČELA, Aleksandra, KOGOVŠEK, Tina, FILIPOVIČ HRAST, Maša, LUŽAR, Barbara, TONI, Tjaša. Enakost spolov na mestih odločanja v gospodarstvu : končno poročilo. Ljubljana: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2015. ISBN 978-961-6471-22-0. http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/enake_moznosti/VkljuciVseRaziskavaEnakostSpolovGospodarstvo. pdf. [COBISS.SI-ID 280481792]
kategorija: SU (S) (izločeno iz točkovanja)
točke: 0, št. avtorjev: 1/5

221. KANJUO-MRČELA, Aleksandra, KOGOVŠEK, Tina, FILIPOVIČ HRAST, Maša, LUŽAR, Barbara, TONI, Tjaša. Gender equality in decision-making positions in business : final report. Ljubljana: Ministry of labour, family and social affairs, 2015. ISBN 978-961-6471-27-5. http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/enake_moznosti/VkljuciVseRaziskavaEnakostSpolovGospodarstvoANG_02. pdf. [COBISS.SI-ID 280854016]
kategorija: SU (S)
točke: 0.4, št. avtorjev: 1/5

222. KANJUO-MRČELA, Aleksandra, KOGOVŠEK, Tina, FILIPOVIČ HRAST, Maša, LUŽAR, Barbara, TONI, Tjaša. Enakost spolov na mestih odločanja v gospodarstvu : končno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Inštitut za družbene vede, 2014. 67 f., preglednice. [COBISS.SI-ID 33130077]
kategorija: SU (S)
točke: 0.4, št. avtorjev: 1/5

223. KRAMBERGER, Anton, KOGOVŠEK, Tina, UHAN, Samo, GARB, Maja, BABIĆ, Neli, ZAJC, Tatjana. Problem odlašanja z diplomiranjem na 2. stopnji FDV po letu 2010 : analiza problema in priporočila za njegovo reševanje. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2014. 179 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 32839773]
kategorija: SU (S)
točke: 0.33, št. avtorjev: 1/6

224. GRIZOLD, Anton, BEBLER, Anton, MALEŠIČ, Marjan, PREZELJ, Iztok, ŽIBERNA, Aleš, KOPAČ, Erik, VUGA BERŠNAK, Janja, ZUPANČIČ, Rok, KOLAK, Anja. Preoblikovanje obrambnih politik v sodobnem varnostnem okolju = (Transforming defence policies in contemporary security environment) : operacionalizacija in izvedba raziskovalnega projekta : končno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2013. 131 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 32422749]
kategorija: SU (S)
točke: 0.22, št. avtorjev: 1/9


2.13 Elaborat, predštudija, študija

225. FINK-HAFNER, Danica, HAFNER-FINK, Mitja, NOVAK, Meta, KRONEGGER, Luka, LAJH, Damjan, ŽELEZNIK, Ana. Conducting the survey : the organizational development of national interest groups in a European comparative perspective : Slovenia. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za politološke raziskave, 2015. 25 f. [COBISS.SI-ID 33903197]
kategorija: SU (S)
točke: 0.33, št. avtorjev: 1/6

226. FINK-HAFNER, Danica, HAFNER-FINK, Mitja, NOVAK, Meta, KRONEGGER, Luka, LAJH, Damjan. Protocol on definig [i. e. defining] population of national interest groups for Slovenia. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za politološke raziskave, 2015. 18 f., tabele. [COBISS.SI-ID 33903709]
kategorija: SU (S)
točke: 0.4, št. avtorjev: 1/5

227. ROGELJ, Ajda, PETRIČ, Gregor. Psihosocialna vloga spletne podporne skupine Nebojse.si : raziskovalno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko, 2013. 42 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 33548125]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/2

228. GRIZOLD, Anton, PREZELJ, Iztok, KOPAČ, Erik, VUGA BERŠNAK, Janja, ŽIBERNA, Aleš, KOLAK, Anja, ZUPANČIČ, Rok. Survey results on perception of transformation of armed forces : research project "Transformation of defense policies and systems". Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2013. 12 str., Tabele. [COBISS.SI-ID 32034397]
kategorija: SU (S)
točke: 0.29, št. avtorjev: 1/7

229. PFEFFER, Jürgen, MRVAR, Andrej, BATAGELJ, Vladimir. Txt2pajek : creating Pajek files from text files : technical report. Pittsburgh: Institute for Software Research, School of Computer Science, 2013. http://www.pfeffer.at/txt2pajek/. [COBISS.SI-ID 32552029]
kategorija: SU (S)
točke: 0.67, št. avtorjev: 1/3

230. FERLIGOJ, Anuška, KRONEGGER, Luka, VENTURINI, Andrea, KOLAR, Jana. Participation in the EU FP : policy implications : [study]. [Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, nov. 2011?]. 17 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 30867293]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 2/4


2.17 Katalog razstave

231. NEMEC, Anita (umetnik), FRANGEŽ, Zdenko (umetnik), KRESNIK, Andrej (umetnik), KOBAL, Iztok (umetnik), POMER, Suzana (umetnik), ŠETAR, Viljem (umetnik), ŠIVEC, Maja (umetnik), ŽIBERNA, Aleš (umetnik), et al. 10 let Fotografskega društva TOTIFOTO : Avla UKM, 7. do 27. junij 2016. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2016. 4 str. (zloženka), ilustr. [COBISS.SI-ID 87311873]
kategorija: SU (S)
točke: 0.44, št. avtorjev: 1/14


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

232. FERLIGOJ, Anuška (intervjuvanec), STARE, Janez (intervjuvanec). Oddaja o statistiki. Ljubljana: Oddaja Dobra ura, RTV SLO 1, 14. nov. 2012. http://tvslo.si/predvajaj/dobra-ura/ava2.150593290/. [COBISS.SI-ID 31609181]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/2


3.14 Predavanje na tuji univerzi

233. KRONEGGER, Luka. Collaboration networks in science : lecture at the University of Manchester, May 20, 2015. [COBISS.SI-ID 33413213]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

234. FERLIGOJ, Anuška, ŽNIDARŠIČ, Anja. Introduction to social network analysis : lecture at Dipartimento di studi umanistici, Universita di Napoli Federico II, Napoli, 23-27 Febbraio 2015. [COBISS.SI-ID 33221981]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/2

235. FERLIGOJ, Anuška. Reliability and validity of social network measurement : I Lunch seminar, organizzati dal Dipartimento di Economia e Statistica "Cognetti de Martiis" dell'Università di Torino, 26. Marzo 2015. Torino, 2015. [COBISS.SI-ID 33265757]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

236. ŽIBERNA, Aleš. (Generalized) blockmodeling : what, why and how. Budapest: Center for Network Science (CNS), January 22, 2014. [COBISS.SI-ID 32490333]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

237. FERLIGOJ, Anuška. Collaboration networks and the keys to PhD students' success in scientific communities : Ecole doctorale de Sciences Po, Le séminaire "Réseaux et Régulation" du Centre de sociologie des organisations (CSO), organisé conjointement avec le CMH (Centre Maurice Halbwachs)/CNRS-EN, Paris, 15. 4. 2013. http://www.sciencespo.fr/ecole-doctorale/fr/content/collaboration-networks-and-keys-phd-students-success-scientific-communities. [COBISS.SI-ID 31929437]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

238. FERLIGOJ, Anuška. Blockmodeling - clustering relational data. Oviedo: Univesidad de Oviedo, Departamento de Estadística e Investigación Operativa y Didáctica de la Matemática, 22 de Marzo 2012. [COBISS.SI-ID 31216733]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

239. KRONEGGER, Luka. Collaboration structures in scientific communities to researchers of our university. Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Sciences and Mathematics, Nov. 2012. [COBISS.SI-ID 31605085]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

240. FERLIGOJ, Anuška. Measuring networks to researchers of our university. Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Sciences and Mathematics, Nov. 2012. [COBISS.SI-ID 31604573]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

241. KOGOVŠEK, Tina. Predictors and outcomes of social network compositions : a compositional, multitrait-multimethod approach : [vabljeno predavanje na univerzi, Departament d'informàtica i matemàtica aplicada, Universitat de Girona, March 14, 2012. Girona: Departament d'informàtica i mathemàtica aplicada, Universitat de Girona, 2012. [COBISS.SI-ID 49322594]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

242. MRVAR, Andrej. Analysis of large genealogies with Pajek : [lecture at University of Trieste, Trieste, 14th December 2011]. Trieste, 2011. [COBISS.SI-ID 30993757]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

243. BATAGELJ, Vladimir, FERLIGOJ, Anuška. Analysis of peer review data from WoS : paper presented at the workshop Prospects and challenges towards new peer review frontiers, Studia Mediterranea, School of Humanities and Social Sciences, University of Split, 16-18 June 2015. [COBISS.SI-ID 33440605]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5, št. avtorjev: 1/2

244. BATAGELJ, Vladimir, FERLIGOJ, Anuška. Analysis of peer review through WoS : [presented at the workshop] New models of peer review, TD COST Action TD1306 PEERE, 17-19 November 2015, Athens. [COBISS.SI-ID 33694557]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5, št. avtorjev: 1/2

245. PUSTOVRH, Toni, MALI, Franc, FERLIGOJ, Anuška. Quantifying research excellence : what is it that we are actually promoting? : paper presented at the Conference Power, Acceleration & Metrics in Academic Life, Prague, 2nd - 4th December 2015. [COBISS.SI-ID 33879901]
kategorija: SU (S)
točke: 0.33, št. avtorjev: 1/3

246. KRONEGGER, Luka, FERLIGOJ, Anuška, MALI, Franc, DOREIAN, Patrick. Classifying scientific disciplines in Slovenia : an application of hierarchical clustering procedure for symbolic data : presentation at 2014 Workshop in symbolic data analysis, Taipei, Taiwan, 14. 6. 2014. [COBISS.SI-ID 32847453]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5, št. avtorjev: 2/4

247. KOTNIK, Žiga, KLUN, Maja, ŠKULJ, Damjan, TROBEC, Domen. An environmental model for the measuring greenhouse gas emissions and environmental taxes : referat na 11th International conference Developments in economic theory and policy, Bilbao, 26.-27. 6. 2014. Bilbao, 2014. [COBISS.SI-ID 4391086]
kategorija: SU (S)
točke: 0.25, št. avtorjev: 1/4

248. HLEBEC, Valentina, KOGOVŠEK, Tina. Measuring egocentered social networks : effects of response format and number of choices on networks composition : presentation at the ESA RN21 / EQMC Conference, Mannheim, October 24th, 2014. [COBISS.SI-ID 32983389]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5, št. avtorjev: 1/2

249. PETROVČIČ, Andraž, LOZAR MANFREDA, Katja, PETRIČ, Gregor. Nonresponse problem in surveys of online communities : an experiment : presentation at the Internet Survey Methodology Workshop, Bolzano, 1 - 3 December 2014. [COBISS.SI-ID 33060445]
kategorija: SU (S)
točke: 0.33, št. avtorjev: 1/3

250. GROBOLJŠEK, Blanka, MALI, Franc, FERLIGOJ, Anuška, KRONEGGER, Luka, PUSTOVRH, Toni. The collaboration practices of Slovenian scientists and researchers : [paper presented at the Workshop Career Development in Academia, St. Petersburg, 5 - 6 July, 2012]. St. Petersburg, 2012. [COBISS.SI-ID 31636573]
kategorija: SU (S)
točke: 0.4, št. avtorjev: 2/5

251. PETROVČIČ, Andraž, LOZAR MANFREDA, Katja, PETRIČ, Gregor. Design for studying online communities with web surveys : [paper presented at the 6th International Internet Survey Methodology Workshop, Ljubljana, 14th - 16th November 2012]. Ljubljana, 2012. [COBISS.SI-ID 31657565]
kategorija: SU (S)
točke: 0.33, št. avtorjev: 1/3

252. ŠKULJ, Damjan. Markov operators in the theory of imprecise probabilities : [paper presented at the 4th Workshop on Principles and Methods of Statistical Inference with Interval Probability, Ljubljana, 5 - 10 September 2011]. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 30934109]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

253. ŠKULJ, Damjan, BORTOLUSSI, Luca. Solutions of interval matrix differential equations (possible approaches to continuous time imprecise Markov chains) : [paper presented at the 4th Workshop on Principles and Methods of Statistical Inference with Interval Probability, Ljubljana, 5 - 10 September 2011]. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 30934621]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5, št. avtorjev: 1/2

254. ŠKULJ, Damjan. Stochastic processes : [paper presented at the 4th Workshop on Principles and Methods of Statistical Inference with Interval Probability, Ljubljana, 5 - 10 September 2011]. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 30933853]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

255. KUHAR, Roman, ŠVAB, Alenka, KOGOVŠEK, Tina, BERNIK, Ivan. Students' intimate life styles in Slovenia : the inconsistencies between values and (sexual) praxis : [prispevek na mednarodni konferenci 'VIII IASSCS: Naming and Framing - The Making of Sexual (In)Equality', Madrid, 6-9 July 2011]. Madrid, 2011. [COBISS.SI-ID 880493]
kategorija: SU (S)
točke: 0.25, št. avtorjev: 1/4

256. ŠKULJ, Damjan. Uniqueness of invariant distributions of imprecise Markov chains : [paper presented at the 4th Workshop on Principles and Methods of Statistical Inference with Interval Probability, Ljubljana, 5 - 10 September 2011]. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 30934365]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1


3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

257. FERLIGOJ, Anuška. Razvrščanje geografskih enot : predavanje na 23. redni skupščini Statističnega društva Slovenije, 23. mar. 2015. Ljubljana, 2015. [COBISS.SI-ID 33292893]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

258. FERLIGOJ, Anuška. Measuring social networks : reliability and validity. Padova: Universitá degli studi di Padova, Dipartimento di science statistiche, Seminar, April 8th, 2013. http://www.stat.unipd.it/uploads/File/seminari/2013/Ferligoj_8apr2013.pdf. [COBISS.SI-ID 31917405]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

259. FERLIGOJ, Anuška. Blockmodeling - clustering relational data : [paper presented at the 4th International Conference on Information Technologies and Information Society, Dolenjske Toplice, 7 - 9 November 2012]. Dolenjske Toplice, 2012. [COBISS.SI-ID 31688285]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

260. FERLIGOJ, Anuška. Measuring networks : reliability and validity : 8th UKSNA Conference, Bristol, 28th-30th June 2012. Bristol, 28th June 2012. http://uksna.com/keynote-a-ferligoj.html. [COBISS.SI-ID 31362397]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

261. ŽNIDARŠIČ, Anja, FERLIGOJ, Anuška, DOREIAN, Patrick. Actor and item non-response in social networks : are different non-response treatments able to reval underlying blockmodel structure? : paper presented at QMSS2 2011 Workshop: Social Network Data Collection, May 26 - 28, 2011, Hotel Tartini, Piran, Slovenia. Piran, 2011. [COBISS.SI-ID 6987539]
kategorija: SU (S)
točke: 0.33, št. avtorjev: 1/3

262. HLEBEC, Valentina, KOGOVŠEK, Tina. Different approaches to measure egocentered social support networks : a meta-analysis : [paper presented at QMSS2 2011 Workshop: Social Network Data Collection, May 26 - 28, 2011, Hotel Tartini, Piran, Slovenia]. Piran, 2011. [COBISS.SI-ID 30371421]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5, št. avtorjev: 1/2

263. FERLIGOJ, Anuška. Main findings of the study "widening participation in the european framework programme: challenges and opportunities". Brussels: Permanent Representation of the Republic of Slovenia to the EU and the Slovenian Business and Research Association: Enhancing participation in the EU framework programmes for research and innovation: equal opportunities for all excellent research. Round table with presentation of the study, 23. Nov. 2011. [COBISS.SI-ID 30864989]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

264. KOGOVŠEK, Tina, HLEBEC, Valentina. Measuring egocentered social networks : comparison of data collection modes : [paper presented at QMSS2 2011 Workshop: Social Network Data Collection, May 26 - 28, 2011, Hotel Tartini, Piran, Slovenia]. Piran, 2011. [COBISS.SI-ID 30371677]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5, št. avtorjev: 1/2


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

265. Advances in data analysis and classification. Ferligoj, Anuška (član uredniškega odbora 2007-2012, gostujoči urednik 2011). [Print ed.]. Berlin: Springer, 2007-. ISSN 1862-5347. http://springerlink.com/content/1862-5347/. [COBISS.SI-ID 25982813]
kategorija: 2G (Z)
točke: 40

266. Advances in data analysis and classification. Ferligoj, Anuška (član uredniškega odbora 2007-2012, gostujoči urednik 2011). Berlin: Springer, 2007-. ISSN 1862-5355. http://springerlink.com/content/1862-5347/. [COBISS.SI-ID 25909597]
kategorija: 2G (Z)
točke: 40

267. Bilten Statističnega društva Slovenije. Ferligoj, Anuška (član uredniškega odbora 1982-1983, 2002-2015). Ljubljana: Statistično društvo Slovenije, 1978-. ISSN 1408-3272. [COBISS.SI-ID 30242048]
kategorija: SU (S)
točke: 10

268. BMS. Bulletin de méthodologie sociologique. Ferligoj, Anuška (član uredniškega odbora 2010-2015). Paris: Laboratoire d'informatique pour les sciences de l'homme, Centre national de recherche scientifique. ISSN 0759-1063. [COBISS.SI-ID 16982877]
kategorija: 2G (Z)
točke: 100

269. Corvinus journal of sociology and social policy. Ferligoj, Anuška (član uredniškega odbora 2010-2015). Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia Doktori Iskola, 2010-. ISSN 2062-087X. [COBISS.SI-ID 30087005]
kategorija: SU (S)
točke: 10

270. Družboslovne razprave. Petrič, Gregor (član uredniškega odbora 2012, 2010-2011). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo: Fakulteta za družbene vede, 1984-. ISSN 0352-3608. http://www.druzboslovne-razprave.org/. [COBISS.SI-ID 7530242]
kategorija: SU (S)
točke: 10

271. The international journal of multiple research approaches. Lobe, Bojana (član uredniškega odbora 2008-). [Online ed.]. Maleny: eContent Management Pty, 2007-. http://mra.e-contentmanagement.com/. [COBISS.SI-ID 27238237]
kategorija: SU (S)
točke: 10

272. Journal of classification. Ferligoj, Anuška (član uredniškega odbora 2003-2015). New York; Berlin; Heidelberg; Tokyo: Springer. ISSN 0176-4268. [COBISS.SI-ID 25716992]
kategorija: 2G (Z)
točke: 100

273. Methodology. Ferligoj, Anuška (član uredniškega odbora 2005-2015). Ashland, OH; Cambridge, MA: Hogrefe & Huber, 2005-. ISSN 1614-1881. http://www.hhpub.com/journals/methodology/. [COBISS.SI-ID 24540765]
kategorija: 2G (Z)
točke: 100

274. Metodološki zvezki. Ferligoj, Anuška (član uredniškega odbora 2004-2015), Mrvar, Andrej (urednik 2004-2014, član uredniškega odbora 2004-2014), Kogovšek, Tina (član uredniškega odbora 2014). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2004-. ISSN 1854-0023. http://mrvar.fdv.uni-lj.si/pub/mz/. [COBISS.SI-ID 215795712]
kategorija: 2G (Z)
točke: 160

275. Metodološki zvezki. Ferligoj, Anuška (glavni urednik 2004-2012). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2004-. ISSN 1854-0023. http://mrvar.fdv.uni-lj.si/pub/mz/. [COBISS.SI-ID 215795712]
kategorija: 2F (Z)
točke: 80

276. Organizacija znanja. Jug, Janez (član uredniškega odbora 2008-2013). [Tiskana izd.]. Maribor: IZUM, 2002-2013. ISSN 1580-979X. [COBISS.SI-ID 119251200]
kategorija: SU (S)
točke: 10

277. Organizacija znanja. Jug, Janez (član uredniškega odbora 2014-). [Online izd.]. Maribor: IZUM, 2002-. ISSN 1580-9803. [COBISS.SI-ID 119257600]
kategorija: SU (S)
točke: 10

278. Social networks. Ferligoj, Anuška (član uredniškega odbora 2003-2015). [Print ed.]. Kidlington: Elsevier; Amsterdam: North-Holland. ISSN 0378-8733. [COBISS.SI-ID 30632960]
kategorija: 2G (Z)
točke: 100

279. Statistica Neerlandica. Ferligoj, Anuška (član uredniškega odbora 2015). Oxford: Blackwell, 1997-. ISSN 1467-9574. http://www.ingentaconnect.com/content/bpl/stan;jsessionid=6ekkfeni5ut48.alice. [COBISS.SI-ID 517828633]
kategorija: 2G (Z)
točke: 20

280. Statistics in Transition. Ferligoj, Anuška (član uredniškega odbora 1995-2015). [S.l]: [s.n.]. ISSN 1234-7655. [COBISS.SI-ID 18133085]
kategorija: SU (S)
točke: 10

281. Structure and dynamics. Ferligoj, Anuška (urednik 2005-2011, član uredniškega odbora 2012-2015). <Online ed.>. Irvine: University of California, 2005-. ISSN 1554-3374. http://repositories.cdlib.org/imbs/socdyn/sdeas/all_issues.html. [COBISS.SI-ID 24329309]
kategorija: SU (S)
točke: 10

282. FRLEŽ, Patricija (urednik), KOGOVŠEK, Tina (urednik). Sociologija med produkcijo vednosti in so-oblikovanjem družbe = Sociology between producing knowledge and shaping society : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2015. 44 str. ISBN 978-961-90202-6-5. http://www.sociolosko-drustvo.si/wp-content/uploads/2015/06/SSD-novice-CELOTA-15-internet.pdf. [COBISS.SI-ID 281708544]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1/2

283. VREČKO, Lea (urednik), KOGOVŠEK, Tina (urednik). Ekonomija in družba : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2014. 36 str. ISBN 978-961-90202-5-8. [COBISS.SI-ID 275715584]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1/2

284. VREČKO, Lea (urednik), KOGOVŠEK, Tina (urednik). Ekonomija in družba : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2014. ISBN 978-961-90202-5-8. http://www.sociolosko-drustvo.si/wp-content/uploads/2014/05/SSD-ZBORNIK-CELOTA-14.pdf. [COBISS.SI-ID 33017437]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1/2


Mentor pri doktorskih disertacijah

285. KORENINI, Bojan. Metoda skladnega veriženja : doktorska disertacija. Ljubljana: [B. Korenini], 2015. 334 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 33289565]
kategorija: SU (S)
točke: 5

286. ŽNIDARŠIČ, Anja. Stability of blockmodeling = (Stabilnost bločnega modeliranja) : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Žnidaršič], 2012. 378 str., ilustr., tabele. http://dk.fdv.uni-lj.si/doktorska_dela/pdfs/dr_znidarsic-anja.PDF. [COBISS.SI-ID 31285597]
kategorija: SU (S)
točke: 5

287. ŽERDIN, Ali. Vpliv zamenjave politične elite na omrežje ekonomske elite : primer Slovenije po volitvah 2004 : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Žerdin], 2012. 271 str., ilustr, tabele. http://dk.fdv.uni-lj.si/doktorska_dela/pdfs/dr_zerdin-aleksander.PDF. [COBISS.SI-ID 31345245]
kategorija: SU (S)
točke: 5

288. KRONEGGER, Luka. Dinamika omrežij soavtorstev slovenskih raziskovalcev : doktorska disertacija. Ljubljana: [L. Kronegger], 2011. 237 str., ilustr., tabele. http://dk.fdv.uni-lj.si/doktorska_dela/pdfs/dr_kronegger-luka.PDF. [COBISS.SI-ID 256044288]
kategorija: SU (S)
točke: 5


Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

289. KOTNIK, Žiga. Načrtovanje k rezultatom usmerjenega proračuna na primeru okolja : doktorska disertacija. Ljubljana: [Ž.Kotnik], 2014. 184 str., Ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/doktorska_dela/pdfs/dr_kotnik-ziga.pdf. [COBISS.SI-ID 274726656]
kategorija: SU (S)
točke: 5


Mentor pri magistrskih delih

290. SIMČIČ, Blaž. Metoda glavnih komponent in manjkajoči podatki : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Simčič], 2014. 119 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_simcic-blaz.pdf. [COBISS.SI-ID 32631645]
kategorija: SU (S)
točke: 3

291. MUSTER, Maša. Spremembe v diskurzih o seksualnosti v svetovalnih rubrikah : primer mladinske revije Antena v obdobju 1967-2000 : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Muster], 2013. 112 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_muster-masa.pdf. [COBISS.SI-ID 32418653]
kategorija: SU (S)
točke: 3


Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

292. KOCJAN, Natalija. Praktični vidiki odkrivanja zavarovalniških goljufij na podlagi analize socialnih omrežij : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Kocjan], 2016. 84 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_kocjan-natalija.pdf. [COBISS.SI-ID 33918557]
kategorija: SU (S)
točke: 3

293. KRUMPAK, Barbara. Prepoznavnost poklica diplomirani radiološki inženir med uporabniki radioloških storitev = Recognition of radiographer occupation among radiological services users : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Krumpak], 2016. 65 f., [16] f. pril., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=81076&lang=slv. [COBISS.SI-ID 4999787]
kategorija: SU (S)
točke: 3

294. ŽUPAN, Urška. Evalvacija spletnih strani s pomočjo robustnih modelov za večkriterijsko odločanje : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Župan], 2015. 82 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_zupan-urska.pdf. [COBISS.SI-ID 33429853]
kategorija: SU (S)
točke: 3

295. MATKOVIČ, Metka. Ocenjevanje in primerjava različnih metod za bločno modeliranje na simuliranih omrežjih : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Matkovič], 2015. 86 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_matkovic-metka.pdf. [COBISS.SI-ID 33277533]
kategorija: SU (S)
točke: 3

296. ARANĐELOVIĆ, Dejan. Problematična raba igre World of Warcraft : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Aranđelović], 2015. 69 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_arandelovic-dejan.pdf. [COBISS.SI-ID 33430621]
kategorija: SU (S)
točke: 3

297. CUGMAS, Marjan. Stabilnost so-avtorskih [!] bločnih modelov : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Cugmas], 2015. XII, 78 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=73442. [COBISS.SI-ID 11097172]
kategorija: SU (S)
točke: 3

298. STANONIK, Diana. Marketinški odnosi na primeru podjetja Polycom Škofja Loka d.o.o. : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Stanonik], 2014. 120 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_stanonik-diana.pdf. [COBISS.SI-ID 32723293]
kategorija: SU (S)
točke: 3

299. POLLAK, Katarina. Motivi za doniranje humanitarnim organizacijam : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Pollak], 2014. 78 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_pollak-katarina.pdf. [COBISS.SI-ID 33027421]
kategorija: SU (S)
točke: 3

300. RAMOVIĆ, Sanel. Vloga opolnomočenja na spletnih zdravstvenih skupnostih v odnosu med zdravnikom in bolnikom : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Ramović], 2014. 90 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_ramovic-sanel.pdf. [COBISS.SI-ID 33186653]
kategorija: SU (S)
točke: 3

301. LEBAR, Lea. Elementi upravljanja kot dejavniki komunikacijske kvalitete v spletnih forumih : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Lebar], 2013. 65 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_lebar-lea.pdf. [COBISS.SI-ID 32521309]
kategorija: SU (S)
točke: 3

302. MARTINC, Rok. Merjenje sentimenta na družbenem omrežju Twitter : izdelava orodja ter evaluacija : magistrsko delo. Ljubljana: [R. Martinc], 2013. 83 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_martinc-rok.pdf. [COBISS.SI-ID 32164701]
kategorija: SU (S)
točke: 3

303. VALAND, Špela. Odkrivanje zavarovalniških goljufij s pomočjo podatkovnega rudarjenja : magistrsko delo. Ljubljana: [Š. Valand], 2013. 69 str., graf. prikazi, tabele. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_valand-spela.pdf. [COBISS.SI-ID 32406877]
kategorija: SU (S)
točke: 3

304. ATANASOVA, Sara. Opolnomočenje v družbenih poljih spleta skozi Bourdieujevo teorijo simbolne moči : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Atanasova], 2013. 100 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_atanasova-sara.pdf. [COBISS.SI-ID 32090973]
kategorija: SU (S)
točke: 3

305. HOZJAN, Jana. Spletne oglasne igre skozi oči otrok in mladostnikov : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Hozjan], 2013. 59 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_hozjan-jana.pdf. [COBISS.SI-ID 32390493]
kategorija: SU (S)
točke: 3

306. MILANOVIĆ, Dragana. Zadovoljstvo z delom med radiološkimi inženirji v Sloveniji = Work satisfaction among radiological engineers in Slovenia : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Milanović], 2013. 77 f., [19] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4591723]
kategorija: SU (S)
točke: 3

307. OJSTERŠEK, Maja, ŠKRJANEC, Ana Lucija. Ocenjevanje zanesljivosti merjenja s koeficienti Cronbach alfa, omega in koeficienti iz metode SEM : uporaba Monte Carlo simulacij : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Ojsteršek]: [A. L. Škrjanec], 2012. 104 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_ojstersek-maja.pdf. [COBISS.SI-ID 31614557]
kategorija: SU (S)
točke: 3

308. MUHA, Sandra. Otroci kot aktivni udeleženci raziskave : etični in metodološki izzivi : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Muha], 2011. 74 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_muha-sandra.pdf. [COBISS.SI-ID 30757725]
kategorija: SU (S)
točke: 3


Mentor pri diplomskih delih

309. PERKO VALIČ, Anja. Medsebojni odnosi med člani spletnih socialnih omrežij : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Perko Valič], 2016. 60 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/perko-valic-anja.pdf. [COBISS.SI-ID 34101597]
kategorija: SU (S)
točke: 1

310. ČUČEK, Franci. Uporabnost spletnih zdravstvenih skupnosti : diplomsko delo. Ljubljana: [F. Čuček], 2016. 42 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/cucek-franci.PDF. [COBISS.SI-ID 33985117]
kategorija: SU (S)
točke: 1

311. SERAFINI, Vanja. Omrežja socialne opore v različnih življenjskih situacijah : vpliv selitve na subjektivno percepcijo socialne opore, pomen le-te za duševno zdravje posameznika in pojav sindroma Ulikses : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Serafini], 2014. 115 f. [COBISS.SI-ID 56495970]
kategorija: SU (S)
točke: 1

312. KRISTL, Nina. Sprejemanje informacijsko-komunikacijske tehnologije pri visokošolskih profesorjih na Univerzi v Ljubljani : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Kristl], 2014. 118,[10] str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 55722850]
kategorija: SU (S)
točke: 1

313. LIPOGLAVŠEK, Aljaž. Izboljšava IT centra za pomoč uporabnikom : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Lipoglavšek], 2013. 58 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/lipoglavsek-aljaz.pdf. [COBISS.SI-ID 32583517]
kategorija: SU (S)
točke: 1

314. MAKOVEC, Nina. Socialna opora sladkornih bolnikov na internetu : (primer spletnega foruma) : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Makovec], 2013. 52 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 53005666]
kategorija: SU (S)
točke: 1

315. ŠIKMAN, Sandra. Socialna opora Slovencev v ZDA : moč pomembnosti odnosov pomeni več kot razdalja med njimi : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Šikman], 2013. 84 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/sikman-sandra.pdf. [COBISS.SI-ID 31936093]
kategorija: SU (S)
točke: 1

316. KLEMENC, Luka. Spletno gospostvo : od transcendence do imanence : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Klemenc], 2013. 66 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/klemenc-luka1.pdf. [COBISS.SI-ID 32097629]
kategorija: SU (S)
točke: 1

317. HOČEVAR, Elena. Svetovni splet kot vir informacij o zdravem prehranjevanju : diplomsko delo. Ljubljana: [E. Hočevar], 2013. 77 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/hocevar-elena.pdf. [COBISS.SI-ID 32097117]
kategorija: SU (S)
točke: 1

318. PAVLIŠIČ, Franci. Veljavnost merjenja motivacije : diplomsko delo. Ljubljana: [F. Pavlišič], 2013. 83 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/pavlisic-franc.pdf. [COBISS.SI-ID 32489565]
kategorija: SU (S)
točke: 1

319. ISTENIČ, Jernej. Paradoks zasebnosti na Facebooku : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Istenič], 2012. 69 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/istenic-jernej.pdf. [COBISS.SI-ID 31782749]
kategorija: SU (S)
točke: 1

320. ČARNI, Saša. Socialna integracija otroka s posebnimi potrebami : študija primera : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Čarni], 2012. 165 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 48005730]
kategorija: SU (S)
točke: 1

321. RIJAVEC ŽVOKELJ, Natalija. "Lurkanje" : dejavniki nesodelovanja v spletnih forumih : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Rijavec Žvokelj], 2011. 104 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/rijavec-zvokelj-natalija.pdf. [COBISS.SI-ID 30231389]
kategorija: SU (S)
točke: 1

322. ŠTIMAC, Vesna. Nadzor in razkrivanje osebnih podatkov na internetu : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Štimac], 2011. 65 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/stimac-vesna.pdf. [COBISS.SI-ID 30363229]
kategorija: SU (S)
točke: 1

323. RAMEŠA, Martina. Ocena politične participacije na spletu skozi teorijo spirale molka : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Rameša], 2011. 62 str., graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/ramesa-martina.pdf. [COBISS.SI-ID 30286429]
kategorija: SU (S)
točke: 1

324. KOLAKOVIĆ, Matej. Priložnosti na internetu, kot jih dojemajo mladi v Sloveniji : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Kolaković], 2011. 72 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/lobe-bojana.pdf. [COBISS.SI-ID 30971741]
kategorija: SU (S)
točke: 1

325. FEMEC, Brigita. Prototipno ocenjevanje branosti tiskanega medija : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Femec], 2011. 55 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/femec-brigita.pdf. [COBISS.SI-ID 30768733]
kategorija: SU (S)
točke: 1

326. HUDOVERNIK, Vesna. Širjenje socialnih omrežij starejših s pomočjo izobraževanja : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Hudovernik], 2011. 93 str., tabele. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/hudovernik-vesna.pdf. [COBISS.SI-ID 30161757]
kategorija: SU (S)
točke: 1

327. SENDELBAH, Anže. Vizualizacija kvantitativnih podatkov v slovenskih tiskanih in spletnih medijih : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Sendelbah], 2011. 72 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/sendelbah-anze.pdf. [COBISS.SI-ID 30505053]
kategorija: SU (S)
točke: 1


Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

328. KLARIČ, Blaž. Analiza socialnega omrežja v NK Bravo : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Klarič], 2016. 55 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_klaric-blaz.pdf. [COBISS.SI-ID 33897565]
kategorija: SU (S)
točke: 1

329. PAVLOVIČ, Ines. Izseljeni Slovenci v Kanadi in njihova socialna opora : diplomsko delo. Ljubljana: [I. Pavlovič], 2016. 40 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_pavlovic-ines.pdf. [COBISS.SI-ID 33932637]
kategorija: SU (S)
točke: 1

330. JALŠOVEC, Luka. Podatkovno rudarjenje in napovedovanje gibanja trga delnic z metodo podpornih vektorjev in nevronskih mrež : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Jalšovec], 2016. 50 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_jalsovec-luka.pdf. [COBISS.SI-ID 33937757]
kategorija: SU (S)
točke: 1

331. CMEREŠEK, Žiga. Agilne metodologije razvoja programske opreme s poudarkom na metodologiji Scrum : diplomsko delo. Ljubljana: [Ž. Cmerešek], 2015. 34 str., ilustr., tabele. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_cmeresek-ziga.pdf. [COBISS.SI-ID 33611613]
kategorija: SU (S)
točke: 1

332. TREVEN, Anamarija. Družbene percepcije o oskrbi starejšega prebivalstva v domovih za starejše : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Treven], 2015. 47 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 58766946]
kategorija: SU (S)
točke: 1

333. PRIMC, David. Metode rangiranja spletnih strani : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Primc], 2015. 39 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_primc-david.pdf. [COBISS.SI-ID 33556829]
kategorija: SU (S)
točke: 1

334. ERDELJANOV, Maja. Model večkriterijskega odločanja na spletnih straneh potovalnih agencij : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Erdeljanov], 2015. 54 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_erdeljanov-maja.pdf. [COBISS.SI-ID 33705309]
kategorija: SU (S)
točke: 1

335. MALNAR, Simona. Socialna opora članov društva upokojencev Ribnica : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Malnar], 2015. 97 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_malnar-simona.pdf. [COBISS.SI-ID 33482333]
kategorija: SU (S)
točke: 1

336. COLAVINI, Simon. Uporaba teorije iger v pogajanjih : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Colavini], 2015. 43 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_colavini-simon.pdf. [COBISS.SI-ID 33477213]
kategorija: SU (S)
točke: 1

337. POGLAJEN, Matej. Upravljanje zasebnosti na spletnem družbenem omrežju Facebook : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Poglajen], 2015. 43 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_poglajen-matej.pdf. [COBISS.SI-ID 33249117]
kategorija: SU (S)
točke: 1

338. KRŠINAR, Simon. Vloga zdravnika eksperta v spletnih zdravstvenih skupnostih : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Kršinar], 2015. 66 str., graf. prikazi, tabele. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_krsinar-simon.pdf. [COBISS.SI-ID 33553501]
kategorija: SU (S)
točke: 1

339. PENKO, Borut. Analiza slovenskih uporabnikov družbenega omrežja Twitter : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Penko], 2014. 48 str., graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_penko-borut.pdf. [COBISS.SI-ID 32905053]
kategorija: SU (S)
točke: 1

340. SKOČIR, Matic. Dinamične mere tveganja : delo diplomskega seminarja. Ljubljana: [M. Skočir], 2014. 23 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 17274457]
kategorija: SU (S)
točke: 1

341. ROGELJ, Ajda. Individualno opolnomočenje v spletnih podpornih skupinah : primer foruma Nebojse.si : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Rogelj], 2014. 68 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_rogelj-ajda.pdf. [COBISS.SI-ID 32757853]
kategorija: SU (S)
točke: 1

342. PAGON, Neža. Otroci in internet : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Pagon], 2014. 37 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_pagon-neza.pdf. [COBISS.SI-ID 33015133]
kategorija: SU (S)
točke: 1

343. PRIJATELJ, Matija. Programi zvestobe v trženju in načini merjenja dosežene zvestobe : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Prijatelj], 2014. 38 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_prijatelj-matija.pdf. [COBISS.SI-ID 32966237]
kategorija: SU (S)
točke: 1

344. KONJEVIĆ, Miloš. Računalništvo v oblaku kot boj proti sivi ekonomiji : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Konjević], 2014. 47 str., graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_konjevic-milos.pdf. [COBISS.SI-ID 33015901]
kategorija: SU (S)
točke: 1

345. BELIČ, Blaž. Razvoj orodja za grafično predstavitev podatkov poslovanja serviserjev v podjetju Citroën Slovenija : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Belič], 2014. 41 str., graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_belic-blaz.pdf. [COBISS.SI-ID 32917085]
kategorija: SU (S)
točke: 1

346. DREVENŠEK, Pia. Starševske skrbi o tveganjih na internetu : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Drevenšek], 2014. 57 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_drevensek-pia.pdf. [COBISS.SI-ID 32646237]
kategorija: SU (S)
točke: 1

347. MIHEVC, Anže. Uporabniška izkušnja spletnega mesta www.Prevoz.org : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Mihevc], 2014. 39 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_mihevc-anze.pdf. [COBISS.SI-ID 32991837]
kategorija: SU (S)
točke: 1

348. KONDA, Katja. Vloga egocentričnih socialnih omrežij na uspešnost posameznika : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Konda], 2014. 85 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_konda-katja1.pdf. [COBISS.SI-ID 32899421]
kategorija: SU (S)
točke: 1

349. ROGELJ, Klavdija. Vpliv avtoceste na spremembe v socialni strukturi območja občine Ivančna Gorica : diplomsko delo : zaključna seminarska naloga. Ljubljana: [K. Rogelj], 2014. 68 str., ilustr. http://geo.ff.uni-lj.si/pisnadela/pdfs/zaksem_201409_klavdija_rogelj.pdf. [COBISS.SI-ID 55313506]
kategorija: SU (S)
točke: 1

350. SAMSA, Anja. Zaupanje v računalniško posredovanih medosebnih odnosih znotraj zdravstvenih spletnih forumov : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Samsa], 2014. 49 str., graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_samsa-anja.pdf. [COBISS.SI-ID 32985949]
kategorija: SU (S)
točke: 1

351. GORENŠEK, Matej. Bayesove metode razvrščanja nezaželene elektronske pošte : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Gorenšek], 2013. 48 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_gorensek-matej.pdf. [COBISS.SI-ID 32330333]
kategorija: SU (S)
točke: 1

352. KLEMENČIČ, Bernardka. Merjenje politične moči v državnem zboru Republike Slovenije : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Klemenčič], 2013. 29 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_klemencic-bernardka.pdf. [COBISS.SI-ID 32502365]
kategorija: SU (S)
točke: 1

353. KALAŠ, Maja. Omrežja socialne opore med lastniki psov : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Kalaš], 2013. 44 f. [COBISS.SI-ID 52842338]
kategorija: SU (S)
točke: 1

354. BALANT MARČIČ, Leon. Personalizacija uporabnika na spletu : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Balant Marčič], 2013. 60 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_balant-marcic-leon.pdf. [COBISS.SI-ID 32100701]
kategorija: SU (S)
točke: 1

355. ŽABKAR, Miha. Povezava prekrškovnega postopka in postopka obvladovanja zapisov na Zdravstvenem inšpektoratu Republike Slovenije ter izdelava njunega entitetno-relacijskega modela : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Žabkar], 2013. 65 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_zabkar-miha.pdf. [COBISS.SI-ID 32078941]
kategorija: SU (S)
točke: 1

356. STEGU, Primož. Prikaz modelov planiranja in projekcij kadrov na osnovi teorije markovskih verig : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Stegu], 2013. 50 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_stegu-primoz.pdf. [COBISS.SI-ID 32233053]
kategorija: SU (S)
točke: 1

357. ŽNIDARIČ, Mojca. Rangiranje spletnih strani : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Žnidarič], 2013. 52 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_znidaric-mojca.pdf. [COBISS.SI-ID 32271709]
kategorija: SU (S)
točke: 1

358. NEMEC, Mihaela. Socialna opora v reorganiziranih družinah : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Nemec], 2013. 44 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_nemec-mihaela.pdf. [COBISS.SI-ID 32383069]
kategorija: SU (S)
točke: 1

359. JURCA, Nina. Socialna opora žensk s težavo zanositve : primer spletnega foruma : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Jurca], 2013. 65 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_jurca-nina.pdf. [COBISS.SI-ID 32323165]
kategorija: SU (S)
točke: 1

360. ARANĐELOVIĆ, Dejan. Socialni kapital v igri World of Warcraft : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Aranđelović], 2013. 37 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_arandelovic-dejan.pdf. [COBISS.SI-ID 32228445]
kategorija: SU (S)
točke: 1

361. PREK, Tina. Spremembe v socialnih omrežjih mladih po vstopu v študentsko življenje : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Prek], 2013. 65 str., tabeli. [COBISS.SI-ID 53006690]
kategorija: SU (S)
točke: 1

362. BRENCE, Rok. Stohastične urejenosti v financah : delo diplomskega seminarja. Ljubljana: [R. Brence], 2013. 31 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 16946521]
kategorija: SU (S)
točke: 1

363. ZLOBKO, Tina. Teorija iger v trženju : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Zlobko], 2013. 35 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_zlobko-tina.pdf. [COBISS.SI-ID 32356957]
kategorija: SU (S)
točke: 1

364. JERAS, Manca. Uporaba Facebooka v študijskem procesu : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Jeras], 2013. 56 str., graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_jeras-manca.pdf. [COBISS.SI-ID 32363869]
kategorija: SU (S)
točke: 1

365. ŠABIĆ, Dajra. Uporaba metode analitično hierarhičnega procesa (AHP) pri kadrovanju : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Šabić], 2013. 47 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_sabic-dajra.pdf. [COBISS.SI-ID 32266077]
kategorija: SU (S)
točke: 1

366. ŽUPAN, Urška. Uporaba večkriterijskega odločanja za spletno oglaševanje na spletnih straneh : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Župan], 2013. 50 str., graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_zupan-urska.pdf. [COBISS.SI-ID 32353373]
kategorija: SU (S)
točke: 1

367. KERNC, Primož. Vloga participacije in motivacije v psihološkem opolnomočenju v spletnih skupnostih : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Kernc], 2013. 54 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_kernc-primoz.pdf. [COBISS.SI-ID 32253533]
kategorija: SU (S)
točke: 1

368. SIMONČIČ, Tanja. Vpliv potrebe po vznemirjenju in psiholoških težav na spletno ustrahovanje : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Simončič], 2013. 51 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_simoncic-tanja.pdf. [COBISS.SI-ID 32389469]
kategorija: SU (S)
točke: 1

369. MATKOVIČ, Metka. Analiza omrežij socialne opore dijakov Gimnazije Bežigrad in dijakov Gimnazije Poljane : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Matkovič], 2012. 67 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_matkovic-metka.pdf. [COBISS.SI-ID 31669597]
kategorija: SU (S)
točke: 1

370. MARJANOVIĆ, Vladimir. Analiza omrežja folkloristov kulturno-umetniškega društva Mladost : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Marjanović], 2012. 40 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_marjanovic-vladimir.pdf. [COBISS.SI-ID 31670621]
kategorija: SU (S)
točke: 1

371. SLIVNIK, Anka. Analiza socialnega omrežja : študentska sekcija Društva za marketing Slovenije : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Slivnik], 2012. 73 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_slivnik-anka.pdf. [COBISS.SI-ID 31690077]
kategorija: SU (S)
točke: 1

372. MATJAŠIČ, Miha. Podatkovno rudarjenje v športu : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Matjašič], 2012. 51 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_matjasic-miha.pdf. [COBISS.SI-ID 31573341]
kategorija: SU (S)
točke: 1

373. ČUK, Tereza. Pregled stanja spletnega nadlegovanja mladostnikov na spletnih socialnih omrežjih : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Čuk], 2012. 97 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_cuk-tereza.pdf. [COBISS.SI-ID 31633501]
kategorija: SU (S)
točke: 1

374. ZAPLOTNIK, Luka. Procesi razvejanja : delo diplomskega seminarja. Ljubljana: [L. Zaplotnik], 2012. 27 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 16618073]
kategorija: SU (S)
točke: 1

375. GREBENC, Jasmina. Socialna mobilnost v Sloveniji kot Markovski proces : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Grebenc], 2012. 67 str., graf. prikazi, tabele. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_grebenc-jasmina.pdf. [COBISS.SI-ID 31541085]
kategorija: SU (S)
točke: 1

376. CVITIĆ, Sanja. Socialna opora na internetu pri ljudeh z depresijo, primer foruma : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Cvitić], 2012. 43 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_cvitic-sanja.pdf. [COBISS.SI-ID 31724893]
kategorija: SU (S)
točke: 1

377. KLAJNŠEK, Bojana. Varnost uporabe Facebooka med mladimi : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Klajnšek], 2012. 65 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_klajnsek-bojana.pdf. [COBISS.SI-ID 31437405]
kategorija: SU (S)
točke: 1

378. CVETANOVIĆ, Ana. Vloga staršev pri otrokovi rabi interneta : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Cvetanović], 2012. 33 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_cvetanovic-ana.pdf. [COBISS.SI-ID 31723357]
kategorija: SU (S)
točke: 1

379. JERMAN, Tine. Analiza omrežij podaj nogometnega moštva - ključni igralci pri doseganju zadetkov : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Jerman], 2011. 50 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_jerman-tine.pdf. [COBISS.SI-ID 30663261]
kategorija: SU (S)
točke: 1

380. JAUŠOVEC, Petra. Brezposelnost in njeni vplivi : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Jaušovec], 2011. 57 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_jausovec-petra.pdf. [COBISS.SI-ID 30810973]
kategorija: SU (S)
točke: 1

381. BERGANT, Andrej. Igrifikacija kot evolucija optimalne uporabniške izkušnje : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Bergant], 2011. 45 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_bergant-andrej.pdf. [COBISS.SI-ID 30958685]
kategorija: SU (S)
točke: 1

382. BOLJTEŽAR, Klemen. Kritična obravnava pojma internetne zasvojenosti : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Boljtežar], 2011. 35 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_boljtezar-klemen.pdf. [COBISS.SI-ID 30875229]
kategorija: SU (S)
točke: 1

383. ZAVRL, Eva. Moderni z nakupovanjem preko interneta : diplomsko delo. Ljubljana: [E. Zavrl], 2011. 78 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_zavrl-eva.pdf. [COBISS.SI-ID 30497117]
kategorija: SU (S)
točke: 1

384. HORVAT, Jan. Motivacijski dejavniki za sodelovanje v crowdsourcingu : študija primera Foursquare : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Horvat], 2011. 42 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_horvat-jan.pdf. [COBISS.SI-ID 30675293]
kategorija: SU (S)
točke: 1

385. MULEJ, Jaka. Motivi rabe spletnih skupnosti : primer spletnih portalov za jadralce na deski : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Mulej], 2011. 51 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_mulej-jaka.pdf. [COBISS.SI-ID 30577245]
kategorija: SU (S)
točke: 1

386. BREGAR, Blaž. Ocenjevanje deleža denarnice stranke iz nepopolnih podatkov : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Bregar], 2011. 38 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 30958173]
kategorija: SU (S)
točke: 1

387. MAKOVEC, Meta. Posamezniki kot primeri pri kvalitativni primerjalni analizi : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Makovec], 2011. 43 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_makovec-meta.pdf. [COBISS.SI-ID 30898525]
kategorija: SU (S)
točke: 1

388. ERMAN, Ana. Raba spletnih mest za socialna omrežja in zadovoljstvo z njimi : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Erman], 2011. 46 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_erman-ana.pdf. [COBISS.SI-ID 30868317]
kategorija: SU (S)
točke: 1

389. VRH, Marjana. Socialna opora iskalcev zaposlitve na internetu : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Vrh], 2011. 45 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_vrh-marjana.pdf. [COBISS.SI-ID 30721885]
kategorija: SU (S)
točke: 1

390. ŠTORGEL, Lidija. Starši ali otroci : kdo naj sodeluje v raziskavi o otrocih? : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Štorgel], 2011. 36 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_storgel-lidija.pdf. [COBISS.SI-ID 31072605]
kategorija: SU (S)
točke: 1


Somentor pri doktorskih disertacijah

391. ŽAGAR, Tina. Geografski prikaz incidence raka v Sloveniji na podlagi georeferenciranih podatkov : doktorska disertacija. [Ljubljana: T. Žagar, 2011]. XI, 97 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 258591744]
kategorija: SU (S)
točke: 4


Somentor pri magistrskih delih

392. GREGORINČIČ, Maja. Analiza vloge menedžmenta človeških virov pri ustvarjanju dodane vrednosti slovenskih podjetij v obdobju ekonomske krize : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Gregorinčič], 2014. 227 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_gregorincic-maja.pdf. [COBISS.SI-ID 32752477]
kategorija: SU (S)
točke: 1

393. SIMČIČ, Blaž. Metoda glavnih komponent in manjkajoči podatki : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Simčič], 2014. 119 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_simcic-blaz.pdf. [COBISS.SI-ID 32631645]
kategorija: SU (S)
točke: 1


Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

394. BEZNIK, Sara. Motiviranje znanjskih delavcev : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Beznik], 2015. 127 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_beznik-sara.pdf. [COBISS.SI-ID 33679709]
kategorija: SU (S)
točke: 1

395. KUMAR, Matej. Difuzija inovacije : primer kliničnega informacijskega sistema Think!Med : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Kumar], 2014. 63 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_kumar-matej.pdf. [COBISS.SI-ID 33016669]
kategorija: SU (S)
točke: 1

396. JERMAN, Tine. Prostorska analiza odzivnosti žensk in drugih kazalnikov delovanja programa ZORA : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Jerman], 2014. 79 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_jerman-tine.pdf. [COBISS.SI-ID 33035869]
kategorija: SU (S)
točke: 1

397. VELKAVRH, Lucija. Človeški faktor v storitvenih organizacijah : interni marketing skozi prizmo vodilnih in zaposlenih v podjetju LifeClass Hotels & Spa : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Velkavrh], 2013. 120 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_velkavrh-lucija.pdf. [COBISS.SI-ID 32107869]
kategorija: SU (S)
točke: 1


Somentor pri diplomskih delih

398. TURK, Dušan. Predsodki uporabe odprtokodnih sistemov na primeru operacijskega sistema Linux Ubuntu : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Turk], 2015. 118 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/turk-dusan.pdf. [COBISS.SI-ID 33539165]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5

399. ČESNIK, Tina. Motivi za sodelovanje v spletnih panelih in kakovost odgovorov : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Česnik], 2014. 83 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/cesnik-tina.pdf. [COBISS.SI-ID 32776029]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5

400. KANTUŽAR, Ines. Pomen prostega časa v vsakdanjem življenju srednješolk in srednješolcev : diplomsko delo. Ljubljana: [I. Kantužar], 2013. 63 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/kantuzar-ines.pdf. [COBISS.SI-ID 31819101]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5

401. FRLAN, Damir. Spletna socialna omrežja kot vir socialne opore : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Frlan], 2012. 74 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/frlan-damir.pdf. [COBISS.SI-ID 31272029]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5

402. HAMZIČ, Stina. Vpliv gospodarske krize na neplačano delo : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Hamzič], 2012. 54 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/hamzic-stina.pdf. [COBISS.SI-ID 31477853]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5

403. SUPAN, Katarina. Analiza na trgu dela : primerjava Slovenija in Finska : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Supan], 2011. 64 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/supan-katarina.pdf. [COBISS.SI-ID 30606429]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5

404. GREŠAK, Miha. Ideologija v računalniških igrah : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Grešak], 2011. 74 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/gresak-miha.pdf. [COBISS.SI-ID 30612317]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5

405. ŠETINC, Miran. Vloga potrošnje pri razvoju identitete mladih : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Šetinc], 2011. 57 f., tabele. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/setinc-miran.pdf. [COBISS.SI-ID 30935389]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5

406. DRUŠKOVIČ, Mateja. Vpliv organizacijske klime na poklicno izgorelost : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Druškovič], 2011. 72 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/druskovic-mateja.pdf. [COBISS.SI-ID 30922333]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5

407. KAKER, Zala. Ženska kot gospodinja : primerjava preteklih in sodobnih reprezentacij : diplomsko delo. Ljubljana: [Z. Kaker], 2011. 64 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/kaker-zala.pdf. [COBISS.SI-ID 30359133]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5


Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

408. ŠUBIC, Jerneja. Patriotizem in nacionalizem pri skinheadih : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Šubic], 2015. 45 f. [COBISS.SI-ID 58728802]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5

409. CUGMAS, Marjan. Razvrščanje znanstvenih disciplin glede na tipe znanstvenih objav : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Cugmas], 2013. 49 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_cugmas-marjan.pdf. [COBISS.SI-ID 32362589]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5

410. VUČKOVIČ, Peter. Vpliv volilnega sistema na značilnosti strankarskega sistema : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Vučkovič], 2013. 39 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_vuckovic-peter.pdf. [COBISS.SI-ID 32269405]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5

411. KENDA, Tjaša. Posredovana razmerja : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Kenda], 2012. 60 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_kenda-tjasa.pdf. [COBISS.SI-ID 31480669]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5

412. JAMNIK, Petra. Socialna integracija tujih študentov v Sloveniji : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Jamnik], 2012. 50 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_jamnik-petra.pdf. [COBISS.SI-ID 31484253]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5

413. GRNJAK, Aleš. Uporaba tehnologije podatkovnega oblaka v slovenskih podjetjih : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Grnjak], 2012. 53 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_grnjak-ales.pdf. [COBISS.SI-ID 31726429]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5

414. KRNJAJSKI MULIĆ, Nina. Volilne enote in proporcionalnost predstavništva : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Krnjajski Mulić], 2011. 43 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_krnjajski-mulic-nina.pdf. [COBISS.SI-ID 30167645]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5Izpis bibliografskih enot: znanstvena in strokovna dela (Z, S)
Izbrani format bibliografske enote: ISO 690

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 4. 7. 2016
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 3. 9. 2015
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 27. 7. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 7. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 7. 2016