Baze podatkov

Vsebina predmeta:

Mesto in vloga podatkov in podatkovnih virov v organizaciji. Podatki in podatkovni modeli. Baze podatkov in njihove značilnosti. Podatkovna arhitektura. Podatkovno skladiščenje. Načrtovanje, razvoj in implementacija baz podatkov. Informacijska orodja: CASE in sistemi za upravljanje baz podatkov (SUBP). Skrbništvo podatkov in skrbništvo podatkovnih baz. Jezik SQL. Uporaba podatkovnih baz za analiziranje in odločanje.

Cilji in kompetence:

Slušatelje seznaniti z metodološkimi izhodišči, možnostmi izvedbe in praktičnimi izkušnjami na področju vzpostavljanja, upravljanja, uporabe in vzdrževanja podatkovnih baz in ostalih informacijskih virov v organizacijah ter sodobnimi koncepti informacijske infrastrukture.

Slušatelji bodo znali kritično oceniti možne pristope na tem področju in imeli znanja s področja uporabe informacijskih orodij za delo s podatki in podatkovnimi viri.

Tedenski učni načrt (delovna verzija):

Seminarska naloga in ocenjevanje (delovna verzija):

Seminarska naloga (predvidoma po 2 študenta skupaj) poteka čez cel semester. Nalogo morate oddati v 4 delih in sicer predvidoma v 4., 9., 12. in 15. tednu. Obvezne so predstavitve vseh oddaj razen 3. Predstavitve bodo predvidoma v 4., 8. in 14./15. tednu predavanj. Pri vsaki oddaji oddajte tudi (po potrebi popravljene) vse prejšnje dele naloge. Vsak del se oceni dvakrat in sicer ko se prvič odda (in predstavi) ter na koncu (po morebitnih popravkih po oddaji zadnjega dela). Bolj podrobne informacije o seminarski nalogi bodo objavljene na spletni strani predmeta in razložene na predavanjih.

Ocenjevanje

50% ocene predstavlja projektna naloga (mora biti pozitivno ocenjena, kar je POGOJ ZA PRISTOP K PRISNEM PREIZKUSU), 50% pisni preizkus (mora biti pozitivno ocenjen).

Viri

  • Silberschatz, A., Korth H.F., Sudarshan S. (2019): Database System Concepts. McGraw Hill Education, NY.
  • Jaklič, Jurij (2002) Upravljanje in uporaba podatkov, Ljubljana: Ekonomska fakulteta.