J5-7551

Družbeni mehanizmi za vzpostavljanje in ohranjanje znanstvenega sodelovanja

VSEBINSKI OPIS PROJEKTA

Cilj preučevanja je raziskati in opredeliti makro in mikro dejavnike in mehanizme za vzpostavljanje in za ohranjanje znanstvenega sodelovanja v dveh kontekstih: v kontekstu so-avtorskih sodelovanj med slovenskimi raziskovalci in kontekstu medinstitucionalnih sodelovanj pri izvajanju projektov na temo trajnostnega razvoja financiranih v sklopu okvirnih programov EU. Z združevanjem teoretičnih spoznanj o makro in mikro dejavnikih in empiričnega preučevanja so-avtorskih in medinstitucionalnih projektnih omrežij želimo identificirati tiste mehanizme in dejavnike, ki so skupni v obeh kontekstih, ter tiste, ki so specifični za posamezen kontekst. Takšno razločevanje bo med drugim omogočilo identifikacijo in vrednotenje ukrepov, ki so najbolj učnkoviti za vzpodbujanje sodelovanja na ravni individualnih raziskovalcev v Sloveniji in na ravni institucij različnih držav, ki deljujejo v okolju evropskega projektnega sodelovanja.

OSNOVNI PODATKI O FINANCIRANJU

Cenovna kategorija: B
Čas trajanja: 1. 3. 2016 do 28. 2. 2019
Število raziskovalnih ur: 1600 ur na leto

Pogodbene stranke leto 2016 leto 2017 leto 2018 leto 2019
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede 1066 1280 1280 213
EKTIMO, d.o.o. 267 320 320 54
SKUPAJ 1333 1600 1600 267

FAZE PROJEKTA IN NJIHOVE REALIZACIJE

Vsebina je v pripravi.

SESTAVA PROJEKTNE SKUPINE

Pridruženi partnerji k projektu

BIBLIOGRAFSKE REFERENCE

Glej bibliografija.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja